Запитване за фирмено обучение

Календар & Онлайн записване

Дата Тема Лектор Цена без ДДС
15-02-2016
15-02-2016
Практически анализ на Финансовия отчет и диагностика на финансовото състояние на фирмата + АВТОРСКА КНИГА НА ЛЕКТОРА
Групата за тази дата е запълнена!
Виолета Касърова, доц. д-р
200.00 лв.
15-02-2016
15-02-2016
Практически анализ на финансовия отчет и диагностика на финансовата кондиция на фирмата -- ОНЛАЙН УЧАСТИЕ
Групата за тази дата е запълнена!
Виолета Касърова, доц. д-р
100.00 лв.
01-03-2016
01-03-2016
Разработване на печеливши проекти за Иновации в българските предприятия по ОПИК 2016 -- ОНЛАЙН УЧАСТИЕ Емил Петров, инж. ик., експерт управление на проекти и СУ
95.00 лв.
5.0 % при заплащане до 22-02-2016
01-03-2016
01-03-2016
Разработване на печеливши проекти за Иновации в българските предприятия по ОПИК 2016 Емил Петров, инж. ик., експерт управление на проекти и СУ
171.00 лв.
5.0 % при заплащане до 22-02-2016
11-03-2016
11-03-2016
Европейски фондове 2014 - 2020 - Разработване и управление на проекти, финансирани от ЕС -- ОНЛАЙН УЧАСТИЕ Грета Антонова, експерт по управление на Европейски програми и проекти
90.00 лв.
10.0 % при заплащане до 01-03-2016
11-03-2016
11-03-2016
Европейски фондове 2014 - 2020 - Разработване и управление на проекти, финансирани от ЕС + СПЕЧЕЛИЛИ ЕВРО ПРОЕКТИ Грета Антонова, експерт по управление на Европейски програми и проекти
157.50 лв.
10.0 % при заплащане до 01-03-2016
24-03-2016
24-03-2016
ПРСР 2014-2020 - Как да разработим бизнес план и да кандидатстваме по Програмата за селските райони Грета Антонова, експерт по управление на Европейски програми и проекти
162.00 лв.
10.0 % при заплащане до 11-03-2016
24-03-2016
24-03-2016
ПРСР 2014-2020 - Как да разработим бизнес план и да кандидатстваме по Програмата за селските райони -- ОНЛАЙН УЧАСТИЕ Грета Антонова, експерт по управление на Европейски програми и проекти
90.00 лв.
10.0 % при заплащане до 10-03-2016

Отминали събития

Дата Тема Лектор Цена
28-01-2016
28-01-2016
Европейски фондове 2014 - 2020 - Разработване и управление на проекти, финансирани от ЕС + СПЕЧЕЛИЛИ ЕВРО ПРОЕКТИ Грета Антонова, експерт по управление на Европейски програми и проекти
175.00 лв.
28-01-2016
28-01-2016
Европейски фондове 2014 - 2020 - Разработване и управление на проекти, финансирани от ЕС -- ОНЛАЙН УЧАСТИЕ Грета Антонова, експерт по управление на Европейски програми и проекти
100.00 лв.
18-12-2015
18-12-2015
ISO 22000:2005 - Интензивен курс за специалисти и одитори на Системи за управление на безопасността на хранителните продукти (СУБХ) инж. Жана Петрова
150.00 лв.
18-12-2015
18-12-2015
ОНЛАЙН УЧАСТИЕ В КУРС: ISO 22000:2005 - Интензивен курс за специалисти и одитори на Системи за управление на безопасността на хранителните продукти (СУБХ) инж. Жана Петрова
80.00 лв.
17-12-2015
17-12-2015
ОНЛАЙН УЧАСТИЕ В КУРС: OHSAS 18001:2007 - Интензивен курс за специалисти и одитори на Системи за управление на здравето и безопасността при работа Паулина Иванова - експерт по СУ, сертифициран водещ одитор по ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001:2007 , ISO 50001:2011, ISO/IEC 27001, IT SMS 20000
80.00 лв.
17-12-2015
17-12-2015
OHSAS 18001:2007 - Интензивен курс за специалисти и одитори на Системи за управление на здравето и безопасността при работа Паулина Иванова - експерт по СУ, сертифициран водещ одитор по ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001:2007 , ISO 50001:2011, ISO/IEC 27001, IT SMS 20000
150.00 лв.
16-12-2015
16-12-2015
ISO 9001:2015 - Развитие на изискванията към системите за управление на качеството в новата версия – коментар и практически насоки за внедряване Емил Петров, инж. ик., експерт управление на проекти и СУ
150.00 лв.
16-12-2015
16-12-2015
ОНЛАЙН УЧАСТИЕ В КУРС: ISO 9001:2015 - Развитие на изискванията към системите за управление на качеството в новата версия – коментар и практически насоки за внедряване Емил Петров, инж. ик., експерт управление на проекти и СУ
100.00 лв.
15-12-2015
15-12-2015
ISO 14001:2015 - Развитие на изискванията към системите за управление на околната среда в новата версия – коментар и практически насоки за внедряване Паулина Иванова - експерт по СУ, сертифициран водещ одитор по ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001:2007 , ISO 50001:2011, ISO/IEC 27001, IT SMS 20000
150.00 лв.
15-12-2015
15-12-2015
ОНЛАЙН УЧАСТИЕ В КУРС: ISO 14001:2015 - Развитие на изискванията към системите за управление на околната среда в новата версия – коментар и практически насоки за внедряване Паулина Иванова - експерт по СУ, сертифициран водещ одитор по ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001:2007 , ISO 50001:2011, ISO/IEC 27001, IT SMS 20000
80.00 лв.