Запитване за фирмено обучение

Календар & Онлайн записване

Дата Тема Лектор Цена
03-04-2015
03-04-2015
Стрес Контрол - Техники за овладяване на стреса в професионална и лична среда Ваня Дончева - HR специалист, психолог
120.00 лв.
07-04-2015
07-04-2015
Европейски фондове 2014 - 2020 - Разработване и управление на проекти за безвъзмездно финансиране + Спечелил проект Грета Антонова, експерт по управление на Европейски програми и проекти
210.00 лв.
18-04-2015
18-04-2015
Изкуството да Комуникираш - практически курс за ключови Комуникативни компетенции (Съботен курс) Анна Вълканова, PhD - специалист комуникативни умения и публични комуникации
Мирослав Петров, специалист лични и бизнес комуникации и продажби
108.00 лв.
10.0 % при заплащане до 08-04-2015
21-04-2015
21-04-2015
Стрес Контрол - Техники за овладяване на стреса в професионална и лична среда Ваня Дончева - HR специалист, психолог
108.00 лв.
10.0 % при заплащане до 14-04-2015
23-04-2015
23-04-2015
Практически анализ на Финансовите отчети и диагностика на финансовата кондиция на фирмата + Авторска книга на лектора Виолета Касърова, доц. д-р
216.00 лв.
10.0 % при заплащане до 16-04-2015
24-04-2015
24-04-2015
Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в съответствие с Българското законодателство (задължително обучение за отговорните лица по ЗБУТ) И. Петков, адвокат, специалист по Търговско, Трудово законодателство и ЗБУТ, сертифициран одитор OHSAS 18001 (Bureau Veritas Certification)
120.00 лв.
25-04-2015
25-04-2015
Изкуството да Продаваш - психологически техники за разбиране и убеждаване на клиентите (Съботен курс) Мирослав Петров, специалист лични и бизнес комуникации и продажби
108.00 лв.
10.0 % при заплащане до 18-04-2015
29-05-2015
29-05-2015
Изкуството да Презентираш - практически курс за уверени и вдъхновяващи презентации Арсения Иванова, д-р, проф. актриса
108.00 лв.
10.0 % при заплащане до 01-05-2015

Отминали събития

Дата Тема Лектор Цена
31-03-2015
31-03-2015
Европейски фондове 2014 - 2020 - Разработване и управление на проекти за безвъзмездно финансиране + Спечелил проект Грета Антонова, експерт по управление на Европейски програми и проекти
210.00 лв.
25-03-2015
25-03-2015
Практически анализ на Финансовите отчети и диагностика на финансовата кондиция на фирмата + Авторска книга на лектора Виолета Касърова, доц. д-р
240.00 лв.
20-03-2015
20-03-2015
Изкуството да Презентираш - практически курс за уверени и вдъхновяващи презентации Арсения Иванова, д-р, проф. актриса
120.00 лв.
13-03-2015
13-03-2015
Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в съответствие с Българското законодателство (задължително обучение за отговорните лица по ЗБУТ) И. Петков, адвокат, специалист по Търговско, Трудово законодателство и ЗБУТ, сертифициран одитор OHSAS 18001 (Bureau Veritas Certification)
120.00 лв.
12-03-2015
12-03-2015
Съвременни изисквания на трудовото законодателство в България И. Петков, адвокат, специалист по Търговско, Трудово законодателство и ЗБУТ, сертифициран одитор OHSAS 18001 (Bureau Veritas Certification)
150.00 лв.
11-03-2015
11-03-2015
Европейски фондове 2014 - 2020 - Разработване и управление на проекти за безвъзмездно финансиране + Спечелил проект Грета Антонова, експерт по управление на Европейски програми и проекти
210.00 лв.
05-03-2015
05-03-2015
Изкуството да Комуникираш - практически курс за ключови Комуникативни компетенции (Съботен курс) Анна Вълканова, PhD - специалист комуникативни умения и публични комуникации
Мирослав Петров, специалист лични и бизнес комуникации и продажби
120.00 лв.
25-02-2015
25-02-2015
Стрес Контрол - Техники за овладяване на стреса в професионална и лична среда Ваня Дончева - HR специалист, психолог
120.00 лв.
19-02-2015
19-02-2015
Европейски фондове 2014 - 2020 - Разработване и управление на проекти за безвъзмездно финансиране + Спечелил проект Грета Антонова, експерт по управление на Европейски програми и проекти
210.00 лв.
14-02-2015
14-02-2015
Изкуството да Комуникираш - практически курс за ключови Комуникативни компетенции (Съботен курс) Анна Вълканова, PhD - специалист комуникативни умения и публични комуникации
Мирослав Петров, специалист лични и бизнес комуникации и продажби
120.00 лв.