Запитване за фирмено обучение

Календар & Онлайн записване

Дата Тема Лектор Цена без ДДС
15-12-2017
15-12-2017
Онлайн-на живо - Еврофинансиране 2018 – Как да разработваме печеливши проекти Грета Антонова, експерт Еврофинансиране
150.00 лв.
15-12-2017
15-12-2017
Еврофинансиране 2018 – Как да разработваме печеливши проекти Грета Антонова, експерт Еврофинансиране
180.00 лв.
19-12-2017
20-12-2017
Задължителни изисквания и одит на системи за управление (по методика ISO 19011:2011 и изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001: ISO/IEC 27001:2013, ISO 13485:2016, AQAP 2110:2016 и други стандарти за системи за управление) инж. ик. Емил Петров
290.00 лв.
19-12-2017
20-12-2017
Онлайн-на живо - Задължителни изисквания и одит на системи за управление (по методика ISO 19011:2011 и изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001: ISO/IEC 27001:2013, ISO 13485:2016, AQAP 2110:2016 и други стандарти за системи за управле инж. ик. Емил Петров
200.00 лв.
11-01-2018
11-01-2018
Маркировка “СЕ” - осигуряване на „свободно движение на продуктите“ на националния и европейския пазар инж. ик. Емил Петров
200.00 лв.
11-01-2018
11-01-2018
Онлайн-на живо - Маркировка “СЕ” - осигуряване на „свободно движение на продуктите“ на националния и европейския пазар инж. ик. Емил Петров
180.00 лв.

Отминали събития

Дата Тема Лектор Цена
12-12-2017
13-12-2017
Новият AQAP 2110 от 2016 - Внедряване, управление и развитие на системи за управление на качеството в съответствие с новите изисквания инж. ик. Емил Петров
290.00 лв.
12-12-2017
13-12-2017
Онлайн-на живо - Новият AQAP 2110 от 2016 - Внедряване, управление и развитие на системи за управление на качеството в съответствие с новите изисквания инж. ик. Емил Петров
200.00 лв.
28-09-2017
28-09-2017
Задължителни и доброволни стандарти и сертификати в бизнеса и търговията - Практически курс 180.00 лв.
10-05-2017
11-05-2017
Маркировка CE за медицински изделия - изисквания и процедура за постигане на съответствие за продажба в България и ЕС инж. ик. Емил Петров
350.00 лв.
27-04-2017
27-04-2017
Маркировка “СЕ” - осигуряване на „свободно движение на продуктите“ на националния и европейския пазар инж. ик. Емил Петров
200.00 лв.
04-04-2017
05-04-2017
Новият AQAP 2110 от 2016 - Внедряване, управление и развитие на системи за управление на качеството в съответствие с новите изисквания инж. ик. Емил Петров
290.00 лв.
28-03-2017
28-03-2017
Онлайн-на живо - Еврофинансиране 2018 – Как да разработваме печеливши проекти Грета Антонова, експерт Еврофинансиране
150.00 лв.
28-03-2017
28-03-2017
Еврофинансиране 2018 – Как да разработваме печеливши проекти Грета Антонова, експерт Еврофинансиране
180.00 лв.
24-03-2017
24-02-2017
Задължителни и доброволни стандарти и сертификати в бизнеса и търговията - Практически курс 180.00 лв.
01-03-2017
01-03-2017
Онлайн-на живо - Еврофинансиране 2018 – Как да разработваме печеливши проекти Грета Антонова, експерт Еврофинансиране
150.00 лв.

1,3 милиарда лева за 40 процедури идват по еврофондове през 2018-а


През следващата година по програмите, съфинансирани чрез фондовете на ЕС, ще бъдат обявени повече от 40 процедури за набиране на проектни предложения на обща стойност над 1,3 млрд. лева

На заседание на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС към Министерския съвет бяха приети индикативните годишни работни планове на програмите за 2018 г., съобщават от пресслужбата на правителството.

Договорените средства по оперативните програми и Програмата за морско дело и рибарство към края на октомври тази година възлизат на малко над 8 млрд. лева или близо 46% от общия бюджет. До бенефициентите са достигнали съответно малко над 14% от бюджетите на програмите или близо 2,5 млрд. лева. По Програмата за развитие на селските райони са били сключени договори за над 1,7 млрд. лева или около 30,4% от средствата за селскостопански проекти до края на програмния период. До момента по тях са разплатени над 800 млн. лева към бенефициентите.

„България приключи отчитането на физическото и финансовото изпълнение на програмите от първия за страната програмен период 2007-2013 г. и отчита над 95% изпълнение на финансовата рамка", заяви вицепремиерът Томислав Дончев, който е председател на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС.

По думите му, веднага след края на Председателството, в средата на 2018 г., стартира подготовката за следващия програмен период, като още отсега трябва да бъде засилен капацитетът за правене на секторни политики при спазване на основен принцип за допълняемост на инвестициите, така че фондовете да допълват, а не да заместват националните инвестиции.