Запитване за фирмено обучение

Календар & Онлайн записване

Дата Тема Лектор Цена
05-03-2015
05-03-2015
Изкуството да Комуникираш - практически курс за ключови Комуникативни компетенции Анна Вълканова, PhD
Мирослав Петров, специалист комуникативни и продажбени умения
150.00 лв.
11-03-2015
11-03-2015
Европейски фондове 2014 - 2020 - Разработване и управление на проекти за безвъзмездно финансиране (Предоставя се спечелил проект!) Грета Антонова, експерт по Управление на Европейски програми и проекти
210.00 лв.
12-03-2015
12-03-2015
Съвременни изисквания на трудовото законодателство в България Иван Петков, експерт и адвокат по Трудово законодателство и ЗБУТ, сертифициран одитор OHSAS 18001;
150.00 лв.
13-03-2015
13-03-2015
Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в съответствие с Българското законодателство (задължително обучение за отговорните лица по ЗБУТ) Иван Петков, експерт и адвокат по Трудово законодателство и ЗБУТ, сертифициран одитор OHSAS 18001;
120.00 лв.
20-03-2015
20-03-2015
Изкуството да Презентираш - практически курс за уверени и вдъхновяващи презентации Арсения Иванова, д-р, актриса
150.00 лв.
25-03-2015
25-03-2015
Диагностика на финансовото здраве на предприятието на основата на финансовия отчет + Авторска книга на лектора доц.д-р Виолета Касърова
240.00 лв.
31-03-2015
31-03-2015
Европейски фондове 2014 - 2020 - Разработване и управление на проекти за безвъзмездно финансиране (Предоставя се спечелил проект!) Грета Антонова, експерт по Управление на Европейски програми и проекти
210.00 лв.

Отминали събития

Дата Тема Лектор Цена
25-02-2015
25-02-2015
Стрес Контрол - Техники за овладяване на стреса в професионална и лична среда Ваня Дончева - Психолог и Специалист Човешки ресурси
150.00 лв.
19-02-2015
19-02-2015
Европейски фондове 2014 - 2020 - Разработване и управление на проекти за безвъзмездно финансиране (Предоставя се спечелил проект!) Грета Антонова, експерт по Управление на Европейски програми и проекти
210.00 лв.
14-02-2015
14-02-2015
Изкуството да Комуникираш - практически курс за ключови Комуникативни компетенции Анна Вълканова, PhD
Мирослав Петров, специалист комуникативни и продажбени умения
150.00 лв.
07-02-2015
07-02-2015
Успешният Лидер - практически курс за ефективно лидерство Анна Вълканова, PhD
Мирослав Петров, специалист комуникативни и продажбени умения
150.00 лв.
05-02-2015
05-02-2015
Европейски фондове 2014 - 2020 - Разработване и управление на проекти за безвъзмездно финансиране (Предоставя се спечелил проект!) Грета Антонова, експерт по Управление на Европейски програми и проекти
210.00 лв.
30-01-2015
30-01-2015
Изкуството да Презентираш - практически курс за уверени и вдъхновяващи презентации Арсения Иванова, д-р, актриса
150.00 лв.
29-01-2015
29-01-2015
Европейски фондове 2014 - 2020 - Разработване и управление на проекти за безвъзмездно финансиране (Предоставя се спечелил проект!) Грета Антонова, експерт по Управление на Европейски програми и проекти
210.00 лв.
24-01-2015
24-01-2015
Успешният Екип - практически курс за изграждане и управление на ефективни екипи Анна Вълканова, PhD
Мирослав Петров, специалист комуникативни и продажбени умения
150.00 лв.
22-01-2015
22-01-2015
Европейски фондове 2014 - 2020 - Разработване и управление на проекти за безвъзмездно финансиране (Предоставя се спечелил проект!) Грета Антонова, експерт по Управление на Европейски програми и проекти
210.00 лв.
17-01-2015
17-01-2015
Изкуството да Продаваш - психологически техники за влияние и убеждаване на клиентите Мирослав Петров, специалист комуникативни и продажбени умения
150.00 лв.