Запитване за фирмено обучение

Календар & Онлайн записване

Дата Тема Лектор Цена без ДДС
02-12-2015
02-12-2015
Онлайн семинар НА ЖИВО: Маркировка CE – Как да постигнем съответствие с Европейските изисквания към нашите продукти Емил Петров, инж. ик., експерт международни и европейски стандарти, сертификация и технически изисквания към продуктите; сертифициран водещ одитор ISO 9001
100.00 лв.
02-12-2015
02-12-2015
Маркировка CE – Как да постигнем съответствие с Европейските изисквания към нашите продукти Емил Петров, инж. ик., експерт международни и европейски стандарти, сертификация и технически изисквания към продуктите; сертифициран водещ одитор ISO 9001
180.00 лв.
03-12-2015
03-12-2015
Онлайн семинар - НА ЖИВО: Европейски фондове 2014 - 2020 Грета Антонова, експерт по управление на Европейски програми и проекти
80.00 лв.
20.0 % при заплащане до 03-12-2015
03-12-2015
03-12-2015
Европейски фондове 2014 - 2020 - Разработване и управление на проекти, финансирани от ЕС + СПЕЧЕЛИЛИ ЕВРО ПРОЕКТИ Грета Антонова, експерт по управление на Европейски програми и проекти
140.00 лв.
20.0 % при заплащане до 03-12-2015
04-12-2015
04-12-2015
Финансово планиране и анализ на риска с MS Excel Нигохос Канарян
144.00 лв.
20.0 % при заплащане до 04-12-2015
04-12-2015
04-12-2015
Онлайн курс - НА ЖИВО: Финансово планиране и анализ на риска с MS Excel Нигохос Канарян
80.00 лв.
20.0 % при заплащане до 04-12-2015
09-12-2015
09-12-2015
Онлайн семинар - НА ЖИВО: Европейски фондове 2014 - 2020 Грета Антонова, експерт по управление на Европейски програми и проекти
85.00 лв.
15.0 % при заплащане до 06-12-2015
09-12-2015
09-12-2015
Европейски фондове 2014 - 2020 - Разработване и управление на проекти, финансирани от ЕС + СПЕЧЕЛИЛИ ЕВРО ПРОЕКТИ Грета Антонова, експерт по управление на Европейски програми и проекти
148.75 лв.
15.0 % при заплащане до 06-12-2015
10-12-2015
10-12-2015
Онлайн курс - НА ЖИВО: ISO/IEC 27001 - Интензивен курс за специалисти и одитори на Системи за управление на сигурността информацията Паулина Иванова - експерт по СУ, сертифициран водещ одитор по ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001:2007 , ISO 50001:2011, ISO/IEC 27001, IT SMS 20000
64.00 лв.
20.0 % при заплащане до 07-12-2015
10-12-2015
10-12-2015
ISO/IEC 27001 - Интензивен курс за специалисти и одитори на Системи за управление на сигурността информацията Паулина Иванова - експерт по СУ, сертифициран водещ одитор по ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001:2007 , ISO 50001:2011, ISO/IEC 27001, IT SMS 20000
97.50 лв.
35.0 % при заплащане до 11-12-2015
15-12-2015
15-12-2015
ISO 14001:2015 - Развитие на изискванията към системите за управление на околната среда в новата версия – коментар и практически насоки за внедряване Паулина Иванова - експерт по СУ, сертифициран водещ одитор по ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001:2007 , ISO 50001:2011, ISO/IEC 27001, IT SMS 20000
97.50 лв.
35.0 % при заплащане до 11-12-2015
15-12-2015
15-12-2015
Онлайн курс - НА ЖИВО: ISO 14001:2015 - Развитие на изискванията към системите за управление на околната среда в новата версия – коментар и практически насоки за внедряване Паулина Иванова - експерт по СУ, сертифициран водещ одитор по ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001:2007 , ISO 50001:2011, ISO/IEC 27001, IT SMS 20000
64.00 лв.
20.0 % при заплащане до 08-12-2015
16-12-2015
16-12-2015
Онлайн курс - НА ЖИВО: ISO 9001:2015 - Развитие на изискванията към системите за управление на качеството в новата версия – коментар и практически насоки за внедряване Емил Петров, инж. ик., експерт международни и европейски стандарти, сертификация и технически изисквания към продуктите; сертифициран водещ одитор ISO 9001
65.00 лв.
35.0 % при заплащане до 09-12-2015
16-12-2015
16-12-2015
ISO 9001:2015 - Развитие на изискванията към системите за управление на качеството в новата версия – коментар и практически насоки за внедряване Емил Петров, инж. ик., експерт международни и европейски стандарти, сертификация и технически изисквания към продуктите; сертифициран водещ одитор ISO 9001
97.50 лв.
35.0 % при заплащане до 11-12-2015
17-12-2015
17-12-2015
OHSAS 18001:2007 - Интензивен курс за специалисти и одитори на Системи за управление на здравето и безопасността при работа Паулина Иванова - експерт по СУ, сертифициран водещ одитор по ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001:2007 , ISO 50001:2011, ISO/IEC 27001, IT SMS 20000
97.50 лв.
35.0 % при заплащане до 11-12-2015

Отминали събития

Дата Тема Лектор Цена
27-11-2015
27-11-2015
Изкуството да Презентираш - тренинг за презентационни умения Арсения Иванова, д-р, актриса
150.00 лв.
26-11-2015
26-11-2015
Приложими стандарти, сертификати и декларации за съответствие при производството и търговията Емил Петров, инж. ик., експерт международни и европейски стандарти, сертификация и технически изисквания към продуктите; сертифициран водещ одитор ISO 9001
180.00 лв.
19-11-2015
19-11-2015
Управление на Времето - тренинг за лична ефективност Ваня Дончева - HR специалист и психолог
150.00 лв.
18-11-2015
18-11-2015
Задължителни и доброволни Стандарти и Сертификати в бизнеса и търговията. Осигуряване на съответствие на продуктите с приложимите изисквания. Емил Петров, инж. ик., експерт международни и европейски стандарти, сертификация и технически изисквания към продуктите; сертифициран водещ одитор ISO 9001
180.00 лв.
17-11-2015
17-11-2015
Европейски фондове 2014 - 2020 - Разработване и управление на проекти, финансирани от ЕС + СПЕЧЕЛИЛИ ЕВРО ПРОЕКТИ Грета Антонова, експерт по управление на Европейски програми и проекти
175.00 лв.
17-11-2015
17-11-2015
Онлайн семинар - НА ЖИВО: Европейски фондове 2014 - 2020 Грета Антонова, експерт по управление на Европейски програми и проекти
100.00 лв.
13-11-2015
13-11-2015
HACCP - Практическо прилагане на задължителните изисквания за безопасност на храните Ангелина Микова, доц. д-р
180.00 лв.
12-11-2015
12-11-2015
ISO 9001:2015 - Развитие на изискванията към системите за управление на качеството в новата версия – коментар и практически насоки за внедряване Емил Петров, инж. ик., експерт международни и европейски стандарти, сертификация и технически изисквания към продуктите; сертифициран водещ одитор ISO 9001
150.00 лв.
12-11-2015
12-11-2015
Онлайн курс - НА ЖИВО: ISO 9001:2015 - Развитие на изискванията към системите за управление на качеството в новата версия – коментар и практически насоки за внедряване Емил Петров, инж. ик., експерт международни и европейски стандарти, сертификация и технически изисквания към продуктите; сертифициран водещ одитор ISO 9001
100.00 лв.
06-11-2015
06-11-2015
Успешният Екип - практически курс за изграждане и управление на ефективни екипи Мирослав Петров, специалист лични и бизнес комуникации и продажби
150.00 лв.