Запитване за фирмено обучение

Календар & Онлайн записване

Дата Тема Лектор Цена без ДДС
28-05-2015
28-05-2015
ЗОП - Актуални изисквания и практическо прилагане на Закона за обществените поръчки
Групата за тази дата е запълнена!
И. Петков, адвокат, правен консултант
120.00 лв.
29-05-2015
29-05-2015
Изкуството да Презентираш - практически курс за уверени и вдъхновяващи презентации Арсения Иванова, д-р, актриса
120.00 лв.
30-05-2015
30-05-2015
Изкуството на Комуникацията - практически курс за ключови комуникативни умения (Съботен курс) Анна Вълканова, PhD - специалист комуникативни умения и публични комуникации
Мирослав Петров, специалист лични и бизнес комуникации и продажби
120.00 лв.
04-06-2015
04-06-2015
Европейски фондове 2014 - 2020 - Разработване и управление на проекти за безвъзмездно финансиране + Спечелил проект Грета Антонова, експерт по управление на Европейски програми и проекти
166.25 лв.
5.0 % при заплащане до 28-05-2015
18-06-2015
18-06-2015
Практически анализ на Финансовия отчет и диагностика на финансовото състояние на стопанската организация + Авторска книга на лектора Виолета Касърова, доц. д-р
180.00 лв.
10.0 % при заплащане до 04-06-2015
25-06-2015
25-06-2015
Европейски фондове 2014 - 2020 - Разработване и управление на проекти за безвъзмездно финансиране + Спечелил проект Грета Антонова, експерт по управление на Европейски програми и проекти
157.50 лв.
10.0 % при заплащане до 11-06-2015

Отминали събития

Дата Тема Лектор Цена
21-05-2015
21-05-2015
Стрес Контрол - практически курс за управление на стреса в лична и професионална среда Ваня Дончева - HR специалист и психолог
100.00 лв.
14-05-2015
14-05-2015
Европейски фондове 2014 - 2020 - Разработване и управление на проекти за безвъзмездно финансиране + Спечелил проект Грета Антонова, експерт по управление на Европейски програми и проекти
175.00 лв.
30-04-2015
30-04-2015
Европейски фондове 2014 - 2020 - Разработване и управление на проекти за безвъзмездно финансиране + Спечелил проект Грета Антонова, експерт по управление на Европейски програми и проекти
175.00 лв.
25-04-2015
25-04-2015
Изкуството да Продаваш - практически курс за ефективни продажбени умения (Съботен курс) Мирослав Петров, специалист лични и бизнес комуникации и продажби
120.00 лв.
24-04-2015
24-04-2015
Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в съответствие с Българското законодателство (задължително обучение за отговорните лица по ЗБУТ) И. Петков, адвокат, правен консултант
120.00 лв.
23-04-2015
23-04-2015
Практически анализ на Финансовия отчет и диагностика на финансовото състояние на стопанската организация + Авторска книга на лектора Виолета Касърова, доц. д-р
200.00 лв.
21-04-2015
21-04-2015
Стрес Контрол - практически курс за управление на стреса в лична и професионална среда Ваня Дончева - HR специалист и психолог
100.00 лв.
18-04-2015
18-04-2015
Изкуството на Комуникацията - практически курс за ключови комуникативни умения (Съботен курс) Анна Вълканова, PhD - специалист комуникативни умения и публични комуникации
Мирослав Петров, специалист лични и бизнес комуникации и продажби
120.00 лв.
07-04-2015
07-04-2015
Европейски фондове 2014 - 2020 - Разработване и управление на проекти за безвъзмездно финансиране + Спечелил проект Грета Антонова, експерт по управление на Европейски програми и проекти
175.00 лв.
03-04-2015
03-04-2015
Стрес Контрол - практически курс за управление на стреса в лична и професионална среда Ваня Дончева - HR специалист и психолог
100.00 лв.