Запитване за фирмено обучение

Календар & Онлайн записване

Дата Тема Лектор Цена без ДДС
02-06-2016
02-06-2016
ПРСР 2014-2020 - Как да разработим бизнес план и да кандидатстваме по Програмата за селските райони Грета Антонова, експерт по управление на Европейски програми и проекти
112.00 лв.
20.0 % при заплащане до 30-05-2016
02-06-2016
02-06-2016
ОНЛАЙН УЧАСТИЕ - ПРСР 2014-2020 - Как да разработим бизнес план и да кандидатстваме по Програмата за селските райони Грета Антонова, експерт по управление на Европейски програми и проекти
64.00 лв.
20.0 % при заплащане до 30-05-2016
01-07-2016
01-07-2016
Практически анализ на Финансовия отчет и диагностика на финансовото състояние на фирмата + АВТОРСКА КНИГА НА ЛЕКТОРА Виолета Касърова, доц. д-р
200.00 лв.
01-07-2016
01-07-2016
ОНЛАЙН УЧАСТИЕ - Практически анализ на финансовия отчет и диагностика на финансовата кондиция на фирмата Виолета Касърова, доц. д-р
100.00 лв.
08-07-2016
08-07-2016
Приложими стандарти, сертификати и декларации за съответствие при производството и търговията Емил Петров, инж. ик., експерт по сертификация на продукти и системи
180.00 лв.
05-08-2016
05-08-2016
Маркировка CE – Как да постигнем съответствие с Европейските изисквания към нашите продукти Емил Петров, инж. ик., експерт по сертификация на продукти и системи
180.00 лв.
28-10-2016
28-10-2016
HACCP - Практическо прилагане на задължителните изисквания за безопасност на храните Ангелина Микова, доц. д-р
180.00 лв.

Отминали събития

Дата Тема Лектор Цена
17-05-2016
17-05-2016
Европейски фондове 2014 - 2020 - Разработване и управление на проекти, финансирани от ЕС + ПАКЕТ ПЕЧЕЛИВШИ ЕВРО ПРОЕКТИ ОТ НАСТОЯЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 Грета Антонова, експерт по управление на Европейски програми и проекти
140.00 лв.
17-05-2016
17-05-2016
ОНЛАЙН УЧАСТИЕ - Европейски фондове 2014 - 2020 - Разработване и управление на проекти, финансирани от ЕС + ПАКЕТ ПЕЧЕЛИВШИ ЕВРО ПРОЕКТИ ОТ НАСТОЯЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 Грета Антонова, експерт по управление на Европейски програми и проекти
80.00 лв.
12-05-2016
12-05-2016
ОНЛАЙН УЧАСТИЕ - ПРСР 2014-2020 - Как да разработим бизнес план и да кандидатстваме по Програмата за селските райони Грета Антонова, експерт по управление на Европейски програми и проекти
80.00 лв.
12-05-2016
12-05-2016
ПРСР 2014-2020 - Как да разработим бизнес план и да кандидатстваме по Програмата за селските райони Грета Антонова, експерт по управление на Европейски програми и проекти
140.00 лв.
21-04-2016
21-04-2016
ОНЛАЙН УЧАСТИЕ - Европейски фондове 2014 - 2020 - Разработване и управление на проекти, финансирани от ЕС + ПАКЕТ ПЕЧЕЛИВШИ ЕВРО ПРОЕКТИ ОТ НАСТОЯЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 Грета Антонова, експерт по управление на Европейски програми и проекти
80.00 лв.
21-04-2016
21-04-2016
Европейски фондове 2014 - 2020 - Разработване и управление на проекти, финансирани от ЕС + ПАКЕТ ПЕЧЕЛИВШИ ЕВРО ПРОЕКТИ ОТ НАСТОЯЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 Грета Антонова, експерт по управление на Европейски програми и проекти
140.00 лв.
05-04-2016
06-04-2016
Теория и практика на одита на системи за управление Емил Петров, инж. ик., експерт по сертификация на продукти и системи
220.00 лв.
24-03-2016
24-03-2016
ПРСР 2014-2020 - Как да разработим бизнес план и да кандидатстваме по Програмата за селските райони Грета Антонова, експерт по управление на Европейски програми и проекти
140.00 лв.
24-03-2016
24-03-2016
ОНЛАЙН УЧАСТИЕ - ПРСР 2014-2020 - Как да разработим бизнес план и да кандидатстваме по Програмата за селските райони Грета Антонова, експерт по управление на Европейски програми и проекти
80.00 лв.
11-03-2016
11-03-2016
ОНЛАЙН УЧАСТИЕ - Европейски фондове 2014 - 2020 - Разработване и управление на проекти, финансирани от ЕС + ПАКЕТ ПЕЧЕЛИВШИ ЕВРО ПРОЕКТИ ОТ НАСТОЯЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 Грета Антонова, експерт по управление на Европейски програми и проекти
80.00 лв.