За нас

БГ Серт Трейнинг център предлага интензивни бизнес обучения, отразяващи съвременната динамична среда. Мотото на компанията е "Знание от Практиката", защото сме убедени, че в споделеният опит се крие истинското Знание! А знанието е най-рентабилният актив!

БГ Серт Трейнинг център провежда практически обучения с висока добавена стойност за Вас и Вашия бизнес. Организираме три формата: отворени присъствени курсове, онлайн видео обучения, адаптирани вътрешни обучения за нуждите на конкретен клиент. Отворените обучения се провеждат нашия трейнинг център в София, комбиниращ модерни условия и комфортна обстановка. Онлайн обученията  представляват онлайн излъчване на присъствените ни курсовеса и са насочени към нашите отдалечени клиенти, които нямат време да ни посетят на място. По заявка може да организираме обучения в офис или удобна локация на клиента.1,3 милиарда лева за 40 процедури идват по еврофондове през 2018-а


През следващата година по програмите, съфинансирани чрез фондовете на ЕС, ще бъдат обявени повече от 40 процедури за набиране на проектни предложения на обща стойност над 1,3 млрд. лева

На заседание на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС към Министерския съвет бяха приети индикативните годишни работни планове на програмите за 2018 г., съобщават от пресслужбата на правителството.

Договорените средства по оперативните програми и Програмата за морско дело и рибарство към края на октомври тази година възлизат на малко над 8 млрд. лева или близо 46% от общия бюджет. До бенефициентите са достигнали съответно малко над 14% от бюджетите на програмите или близо 2,5 млрд. лева. По Програмата за развитие на селските райони са били сключени договори за над 1,7 млрд. лева или около 30,4% от средствата за селскостопански проекти до края на програмния период. До момента по тях са разплатени над 800 млн. лева към бенефициентите.

„България приключи отчитането на физическото и финансовото изпълнение на програмите от първия за страната програмен период 2007-2013 г. и отчита над 95% изпълнение на финансовата рамка", заяви вицепремиерът Томислав Дончев, който е председател на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС.

По думите му, веднага след края на Председателството, в средата на 2018 г., стартира подготовката за следващия програмен период, като още отсега трябва да бъде засилен капацитетът за правене на секторни политики при спазване на основен принцип за допълняемост на инвестициите, така че фондовете да допълват, а не да заместват националните инвестиции.