Вътрешно-фирмени обучения и тиймбилдинги

Тук ще откриете актуалните ни теми за специализирани интензивни обучения и тиймбилдинги, адаптирани за конкретните нужди и цели на Вашата организация, бизнес звено, екип.


Онлайн-на живо - Практически одит на ISO системи за управление (по методика ISO 19011:2011 и изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001: ISO/IEC 27001:2013, ISO 13485:2016, AQAP 2110:2016 и други стандарти)Практически одит на ISO системи за управление (по методика ISO 19011:2011 и изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001: ISO/IEC 27001:2013, ISO 13485:2016, AQAP 2110:2016 и други стандарти за системи за управление)Еврофинансиране 2018 – Как да разработваме печеливши проекти - Местата са органичени!Онлайн-на живо - Новият AQAP 2110 от 2016 - Внедряване, управление и развитие на системи за управление на качеството в съответствие с новите изискванияНовият AQAP 2110 от 2016 - Внедряване, управление и развитие на системи за управление на качеството в съответствие с новите изискванияОнлайн-на живо - Еврофинансиране 2018 – Как да разработваме печеливши проектиЗадължителни и доброволни стандарти и сертификати в бизнеса и търговията - Практически курсОнлайн-на живо - Маркировка “СЕ” - осигуряване на „свободно движение на продуктите“ на националния и европейския пазарМаркировка “СЕ” - осигуряване на „свободно движение на продуктите“ на националния и европейския пазарМаркировка CE за медицински изделия - изисквания и процедура за постигане на съответствие за продажба в България и ЕСПРАКТИЧЕСКО ОЦЕНЯВАНЕ И ИЗБОР НА ДОСТАВЧИЦИ. ОДИТ ОТ ВТОРА СТРАНАУПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО - тренинг за лична ефективностHACCP - ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛАГАНЕ НА НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕИЗКУСТВОТО ДА ПРЕЗЕНТИРАШ - тренинг за презентационни уменияПРАКТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ + авторска книгаISO 22000:2005 - Интензивен курс за специалисти и одитори на Системи за управление на безопасността на хранителните продукти (СУБХ)OHSAS 18001:2007 - Интензивен курс за специалисти и одитори на Системи за управление на здравето и безопасността при работаISO/IEC 27001 - Интензивен курс за специалисти и одитори на Системи за управление на сигурността информациятаISO 14001:2015 - Развитие на изискванията към системите за управление на околната среда в новата версия – коментар и практически насоки за внедряванеISO 9001:2015 - Развитие на изискванията към системите за управление на качеството в новата версия – коментар и практически насоки за внедряванеФинансово планиране и анализ на риска с MS ExcelFSSC 22000 - Системи за управление на безопасността на храните за производители на хранителни продуктиIFS Food - Международен стандарт за храните ISO 22301:2012 - Системи за управление на непрекъснатостта на дейносттаISO/IEC 20000-1 - Системи за управление на услуги в областта на информационните технологииСтрес Контрол – курс за овладяване и управление на стреса в лична и професионална средаКонсултативен ден 1 - Практическа оценка на съответствието на продуктите с изискванията за безопасност и Маркировка СЕ (строителни продукти, асансьори и въжени линии)Консултативен ден 3 - Практическа оценка на съответствието на продуктите с изискванията за безопасност и Маркировка СЕ (котли за гореща вода, обикновени съдове под налягане и съоръжения под налягане)Консултативен ден 2 - Практическа оценка на съответствието на продуктите с изискванията за безопасност и Маркировка СЕ (машини, електро- и радиосъоръжения, крайни далекосъобщителни устройства)Изкуството да Комуникираш - практически курс за ключови комуникативни уменияВътрешен Одит на Системи за управление (качество, околна среда и ЗБУТ) - теория и практикаТеория и Практика на Одита на Системи за управление по насоките на ISO 19011:2011Счетоводни и Данъчни аспекти на анализа на финансовите отчети (Практически курс за банкери)Как да кандидатстваме по ОП Конкурентноспособност - Възможности, ред за кандидатстване и изисквания за успешно финансиране (практически курс)Практикум по управление на оборотния капитал и ликвидносттаПрактическо приложение на изискванията към системите за управление на качеството по изискванията на ISO 9001Маркировка СЕ - Подготовка на техническо досие, оценка на съответствието, декларация за съответствиеИзисквания към продуктите и услугите, доставяни чрез процедурите по Закона за обществените поръчки (ЗОП) - (Източници на информация за определяне на техническите спецификации, видове и форма на доказателствата за тяхното изпълнение)Практическо оценяване и избор на доставчици. Одит от “Втора страна”

1,3 милиарда лева за 40 процедури идват по еврофондове през 2018-а


През следващата година по програмите, съфинансирани чрез фондовете на ЕС, ще бъдат обявени повече от 40 процедури за набиране на проектни предложения на обща стойност над 1,3 млрд. лева

На заседание на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС към Министерския съвет бяха приети индикативните годишни работни планове на програмите за 2018 г., съобщават от пресслужбата на правителството.

Договорените средства по оперативните програми и Програмата за морско дело и рибарство към края на октомври тази година възлизат на малко над 8 млрд. лева или близо 46% от общия бюджет. До бенефициентите са достигнали съответно малко над 14% от бюджетите на програмите или близо 2,5 млрд. лева. По Програмата за развитие на селските райони са били сключени договори за над 1,7 млрд. лева или около 30,4% от средствата за селскостопански проекти до края на програмния период. До момента по тях са разплатени над 800 млн. лева към бенефициентите.

„България приключи отчитането на физическото и финансовото изпълнение на програмите от първия за страната програмен период 2007-2013 г. и отчита над 95% изпълнение на финансовата рамка", заяви вицепремиерът Томислав Дончев, който е председател на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС.

По думите му, веднага след края на Председателството, в средата на 2018 г., стартира подготовката за следващия програмен период, като още отсега трябва да бъде засилен капацитетът за правене на секторни политики при спазване на основен принцип за допълняемост на инвестициите, така че фондовете да допълват, а не да заместват националните инвестиции.