Вътрешно-фирмени обучения и тиймбилдинги

Тук ще откриете актуалните ни теми за специализирани интензивни обучения и тиймбилдинги, адаптирани за конкретните нужди и цели на Вашата организация, бизнес звено, екип.


Онлайн-на живо - Изисквания и одит на системи за управление (по методика ISO 19011:2011 и изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001: ISO/IEC 27001:2013, ISO 13485:2016, AQAP 2110:2016 и други стандарти за системи за управление)Онлайн-на живо - Новият AQAP 2110 от 2016 - Внедряване, одит и управление на СУК в съответствие с новите изисквания на публикацияОнлайн-на живо - Маркировка “СЕ” - осигуряване на „свободно движение на продуктите“ на националния и европейския пазарОнлайн-на живо - Еврофинансиране 2018 – Как да разработим проект, достоен за финансиранеЕврофинансиране 2018 – Как да разработим проект, достоен за финансиранеИзисквания и одит на системи за управление (по методика ISO 19011:2011 и изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001: ISO/IEC 27001:2013, ISO 13485:2016, AQAP 2110:2016 и други стандарти за системи за управление)Новият AQAP 2110 от 2016 - Внедряване, одит и управление на СУК в съответствие с новите изисквания на публикацияМаркировка “СЕ” - осигуряване на „свободно движение на продуктите“ на националния и европейския пазарМаркировка CE за медицински изделия - изисквания и процедура за постигане на съответствие за продажба в България и ЕС ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ И ДОБРОВОЛНИ СТАНДАРТИ И СЕРТИФИКАТИ В БИЗНЕСА И ТЪРГОВИЯТАПРАКТИЧЕСКО ОЦЕНЯВАНЕ И ИЗБОР НА ДОСТАВЧИЦИ. ОДИТ ОТ ВТОРА СТРАНАУПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО - тренинг за лична ефективностHACCP - ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛАГАНЕ НА НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕИЗКУСТВОТО ДА ПРЕЗЕНТИРАШ - тренинг за презентационни уменияПРАКТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ + авторска книгаISO 22000:2005 - Интензивен курс за специалисти и одитори на Системи за управление на безопасността на хранителните продукти (СУБХ)OHSAS 18001:2007 - Интензивен курс за специалисти и одитори на Системи за управление на здравето и безопасността при работаISO/IEC 27001 - Интензивен курс за специалисти и одитори на Системи за управление на сигурността информациятаISO 14001:2015 - Развитие на изискванията към системите за управление на околната среда в новата версия – коментар и практически насоки за внедряванеISO 9001:2015 - Развитие на изискванията към системите за управление на качеството в новата версия – коментар и практически насоки за внедряванеФинансово планиране и анализ на риска с MS ExcelFSSC 22000 - Системи за управление на безопасността на храните за производители на хранителни продуктиIFS Food - Международен стандарт за храните ISO 22301:2012 - Системи за управление на непрекъснатостта на дейносттаISO/IEC 20000-1 - Системи за управление на услуги в областта на информационните технологииСтрес Контрол – курс за овладяване и управление на стреса в лична и професионална средаКонсултативен ден 1 - Практическа оценка на съответствието на продуктите с изискванията за безопасност и Маркировка СЕ (строителни продукти, асансьори и въжени линии)Консултативен ден 3 - Практическа оценка на съответствието на продуктите с изискванията за безопасност и Маркировка СЕ (котли за гореща вода, обикновени съдове под налягане и съоръжения под налягане)Консултативен ден 2 - Практическа оценка на съответствието на продуктите с изискванията за безопасност и Маркировка СЕ (машини, електро- и радиосъоръжения, крайни далекосъобщителни устройства)Изкуството да Комуникираш - практически курс за ключови комуникативни уменияВътрешен Одит на Системи за управление (качество, околна среда и ЗБУТ) - теория и практикаТеория и Практика на Одита на Системи за управление по насоките на ISO 19011:2011Счетоводни и Данъчни аспекти на анализа на финансовите отчети (Практически курс за банкери)Как да кандидатстваме по ОП Конкурентноспособност - Възможности, ред за кандидатстване и изисквания за успешно финансиране (практически курс)Практикум по управление на оборотния капитал и ликвидносттаПрактическо приложение на изискванията към системите за управление на качеството по изискванията на ISO 9001Маркировка СЕ - Подготовка на техническо досие, оценка на съответствието, декларация за съответствиеИзисквания към продуктите и услугите, доставяни чрез процедурите по Закона за обществените поръчки (ЗОП) - (Източници на информация за определяне на техническите спецификации, видове и форма на доказателствата за тяхното изпълнение)Практическо оценяване и избор на доставчици. Одит от “Втора страна”