Еврофинансиране 2018 – Как да разработваме печеливши проекти - Местата са органичени!


Брой дни: 1 ден, 9.00 - 17.00 ч. - 8 учебни часа   Лектор: Грета Антонова, експерт Еврофинансиране; Цена без ДДС: 180.00 лв.  Ref: 12Запитване за фирмено обучение    

За кого е предназначено

Курсът е за начинаещи и участници с минимален опит в управлението на проекти.

Резюме

През 2018 по програмите, съфинансирани чрез фондовете на ЕС, ще бъдат обявени над 40 процедури с финансиране на обща стойност над 1,3 млрд. лева. Грантовете са насочени към бизнеса, общините, НПО сектора и администрцията.


За да спечелят финансиране, кандидатите трябва да знаят: 
- Как да разчитат заложените в процедурата и насоките за кандидатстване изисквания към бенефициента - фирма, община, НПО, администрация;
- Кои са допустимите дейности и разходи, които ще бъдат финансирани;
- Критериите за допустимост и оцененяване на проектни предложения;
- Приложимите нормативни и административни документи;
- Как да планират и структурират своето проектно предложение вкл.: целеполагане, сформиране на екип, изготряне на бюджет, план-график на дейностите, планиране на процедури за външно възлагане,
няколко ключови;
- Как работи ИСУН 2020 - системата за електронно кандидатстване и управление на договори за безвъзездна финансоова помощ.


За да отговорим ясно на тези конкретни въпроси и да подкрепим потенциалните бенефициенти, разработихме интензивен практически курс, който е задължителна стъпка в подготовката за еврофинансиране. Тематична програма:
- Европейските фондове 2014-2020 - структура, органи, цели, бюджет;
- Европрограмите в България - структура, цели, бюджет;
- Официалната методика „Управление на проектния цикъл" ("Project Cycle Management") на ЕС. Методология и елементи на проекта. Проектен цикъл;
- Предварителен анализ на възможностите за финансиране и избор на подходящ грант, според идеята и целите на бенефициента;
- Процедура по разработване на проект. Планиране, структуриране, бюджетиране;
- Процедура по изпълнение, контрол и отчитане на спечелил проект;
- ИСУН 2020 - демонстрация на системата за електронно кандидатстване и управление проекти в България;
- Разглеждане и анализ на реални финансирани европроекти;
- Въпроси, отговори, консултации.

Обучението е по официалната методика на ЕС (Project Cycle Management) и включва разглеждане и анализ на реални спечелили финансирани и успешно отчетени проекти, представяне на най-атрактивните възможности за еврофинансиране 2018, отговори на най-важните въпроси при подготовката на качествен проект.


Цената на включва: учебни материали, пакет успешни проекти, сертификат.


Време на провеждане: от 9.00 до 17.00 часа с две междинни почивки (10:30-11:00 и 15:00-15:30) и обедна почивка (12:30 и 13:30);
Адрес учебен център: Бул. Цар Борис ІІІ №168, Бизнес център "АНДРОМЕДА", ет. 3, офис 31, София 1618
За въпроси и регистрации: 02/ 403 2404; 0877 122777 (П.Петров).1,3 милиарда лева за 40 процедури идват по еврофондове през 2018-а


През следващата година по програмите, съфинансирани чрез фондовете на ЕС, ще бъдат обявени повече от 40 процедури за набиране на проектни предложения на обща стойност над 1,3 млрд. лева

На заседание на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС към Министерския съвет бяха приети индикативните годишни работни планове на програмите за 2018 г., съобщават от пресслужбата на правителството.

Договорените средства по оперативните програми и Програмата за морско дело и рибарство към края на октомври тази година възлизат на малко над 8 млрд. лева или близо 46% от общия бюджет. До бенефициентите са достигнали съответно малко над 14% от бюджетите на програмите или близо 2,5 млрд. лева. По Програмата за развитие на селските райони са били сключени договори за над 1,7 млрд. лева или около 30,4% от средствата за селскостопански проекти до края на програмния период. До момента по тях са разплатени над 800 млн. лева към бенефициентите.

„България приключи отчитането на физическото и финансовото изпълнение на програмите от първия за страната програмен период 2007-2013 г. и отчита над 95% изпълнение на финансовата рамка", заяви вицепремиерът Томислав Дончев, който е председател на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС.

По думите му, веднага след края на Председателството, в средата на 2018 г., стартира подготовката за следващия програмен период, като още отсега трябва да бъде засилен капацитетът за правене на секторни политики при спазване на основен принцип за допълняемост на инвестициите, така че фондовете да допълват, а не да заместват националните инвестиции.