Практическо оценяване и избор на доставчици. Одит от “Втора страна”


Брой дни: 1 ден, 9.00 - 17.00 ч. - 8 учебни часа   Лектор: инж. ик. Емил Петров; Цена без ДДС: 180.00 лв.  Ref: 14Запитване за фирмено обучение    

За кого е предназначено

Курсът е предназначен за специалисти и ръководители от всички нива изпълняващи процеса

Резюме

Курсът предоставя Основни умения и добри практики при изпълнението на изискванията на Международните стандарти за правилното и ефективно подбиране на доставчици, тяхната класификация и практически действия за стимулиране за предоставяне на съответстващи на изискванията продукти и услуги. Практически специфични умения за използване на техниките на одита при оценката на доставчици.

Обучението се провежда в партньорство с Център за осигуряване на качеството - Кю Ей Си ООД.

10% отстъпка за ранно заплащане до 13.01.2011 г.