Как да кандидатстваме по ОП Конкурентноспособност - Възможности, ред за кандидатстване и изисквания за успешно финансиране (практически курс)


Брой дни: 1 ден, 9.00 - 17.00 ч. - 8 учебни часа   Лектор: инж. ик. Емил Петров; Цена без ДДС: 180.00 лв.  Ref: 16Запитване за фирмено обучение    

За кого е предназначено

Представители на български компании, желаещи да кандидатстват за финансиране по ОП

Резюме

Обучението е създадено на база официалната методология за управление на проекти на Европейксия съюз (Project Cycle Management) и международния стандарт за управление на проекти ISO 10006. Курсът е практико-приложен и е подготвен вследствие дългогодишния практически опит на преподавателя в областта на европейското финансране на бизнеса в България през последните 10 години.