Вътрешен Одит на Системи за управление (качество, околна среда и ЗБУТ) - теория и практика


Брой дни: 3 дни   Лектор: инж. ик. Емил Петров; Цена без ДДС: 360.00 лв.  Ref: 17Запитване за фирмено обучение    

За кого е предназначеноРезюме

Курсът предоставя основни знания за задължителните изискванията на международни стандарти ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 за изпълнение на вътрешен одит на системите за управление. Специфични знания и практически умения за прилагане на методиката на одита в изпълнението на ISO 19011. Отстъпки: - 10% за записване и извършено плащане до 27.01.2011 г.;