Одит по НАССР


Брой дни: 2 дни, 9.00 - 17.00 ч. - 16 учебни часа   Лектор: Ангелина Микова, доц. д-р ; Цена без ДДС: 270.00 лв.  Ref: 19Запитване за фирмено обучение    

За кого е предназначено

Представители на организации, внедрили или предвиждащи внедряване на HACCP система.

Резюме

Интензивен курс за одитори на НАССР системи.
Теми на курса:
- Процесният подход; - Принципи за осигуряване безопасността на храните;
- Изискванията на HACCP и прилагането им на практика в дейността на организацията.

Прилагане на указанията на и връзка с изискванията на ISO 22 000:2005;
- Поддържане на съответствие с нормативните изисквания в областта на безопасността на хранителните продукти; - Принципи на НАССР, предварителни стъпки за внедряване на НАССР Системи; - Идентификация на опасностите и методи за оценка на риска;
- Техники за извършване на вътрешни одити;
- Планиране, провеждане, докладване и извършване на вътрешни одити; - Техники за непрекъснато подобрение.