ИЗКУСТВОТО ДА ПРЕЗЕНТИРАШ - тренинг за презентационни умения


Брой дни: 1 ден, 9.30 - 17.30 ч. - 8 учебни часа   Лектор: Арсения Иванова; Цена без ДДС: 150.00 лв.  Ref: 25Запитване за фирмено обучение    

За кого е предназначено

Обучението е изключително полезно за мениджъри, търговци, консултанти и хора, работещи в среда наситена с междуличностни контакти, тъй като осигурява високо ниво на комуникационни умения необходими в личния и професионалния живот.

Резюме

Целта на този тренинг е да придобиете знания по култура на речта и техника на говора, които успешно да прилагат в така нареченото тук „Изкуство да презентираш”. Освен това Вие усвоявате умения как тези основни качества се трансформират във воденето на една презентация, кои са основните позиции в самата презентация, кои са полезните, препоръчителните и задължителните качества изисквани от самия презентиращ, и как, чрез всичко това, да овладеете словото си от гледна точка на психологията и да говорите вдъхновяващо пред различна аудитория.

Да владееш „Изкуството да Презентираш“ означава да бъдеш уверен и вдъхновител за хората около теб. Без значение дали презентираме себе си или продуктите на нашата компания, енергията, която излъчваме към нашите събеседници е определяща за тяхното отношение към нас и всичко, което ние представляваме. Това обучение ще Ви накара да погледнете на презентирането под един по-различен и много по-вдъхновяващ ъгъл и ще Ви научи да бъдете още по-уверени и успешни в постигането на заложените лични и професионални цели! Участниците в обучението се запознават с изразното и комуникативно средство „човешки глас”, познаването на говорния апарат като организирана съвкупност от дихателни, речеви и артикулационни органи, чрез чиято синхронизирана дейност се осъществява човешкия говор. Това умение е ключово за всеки успешен комуникатор.

Компетенции:

1) знаят:
При успешно завършване на курса участващите ще притежават умения как да използват по-добре говорния си апарат, как да постигат свои „образи” на гласа, как да убеждават другите, как да водят играта „битово-публично ниво на речта”, какво стои в „задкулисието на словото” - от художествения текст до тясно специализирания доклад и най-вече в реалната презентация, и как то се извежда в публичното пространство.
2) могат:
След края на курса участващите ще могат да владеят връзката в дипола „да говориш себе си – да казваш тях” и как със словото и гласа да постигат доверие, логичност, истинност, внушение, категоричност и пр. Ще могат да контролират собствените си емоции и със самочувствие и увереност да презентират в различни ситуации и себе си пред различна аудитория. Ще владеят „Изкуството да презентираш”.

I. Тематичен план на курса:
1. Представяне на курса. Събеседване с участващите.
2. Разбиране за Дишането и как овладяното Дишане подпомага аргументацията на изказа.
3. Какво е Техниката на говора и как тя допринася за конкретното поведение по време на презентация.
4. Български книжовен език – специфика на българското звукообразуване, ударение и правоговор.
5. Как да говорим добре:
5.1. Личността на говорещия.
5.2. На какво да се научим.
5.3. Поза, жестове, мимика.
5.4. Установяване на контакти.
5.5. Какво да се избягва.
5.6. Как се убеждават другите.
5.7. Комуникацията и отношенията между хората от гледище на Психологията.
6. Психодрамата и нейната помощ при личната мотивация и път към овладяването на изкуството да презентираш.
7. Владеене на Словото – как да изразяваме мисли, чувства и образи.
8. Как да говорим добре пред аудитория и как да привлечем и задържим нейното внимание. Индивидуалност на изразяването. Модератор в момента.

II: Практичен план на курса:

1. Запознаване с принципите на успешната презентация.
2. Овладяването на принципите, които отличават печелившия презентатор.
3. Отработване на възможностите за провеждане на презентация.
4. Умението да провеждаме успешна презентация.
5. Умението за добро говорене пред различна аудитория.
6. Тънкостите на доброто говорене.
7. Вербалната и невербалната комуникация.
8. Тънкостите на индивидуалната и на груповата презентация.
9. Изкуството да презентираме – как да подготвим и подредим своята презентация по такъв начин, че тя да бъде въздействаща, запомняща се, атрактивна, конструктивна и да провокира към действие.
10. Заключение.1,3 милиарда лева за 40 процедури идват по еврофондове през 2018-а


През следващата година по програмите, съфинансирани чрез фондовете на ЕС, ще бъдат обявени повече от 40 процедури за набиране на проектни предложения на обща стойност над 1,3 млрд. лева

На заседание на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС към Министерския съвет бяха приети индикативните годишни работни планове на програмите за 2018 г., съобщават от пресслужбата на правителството.

Договорените средства по оперативните програми и Програмата за морско дело и рибарство към края на октомври тази година възлизат на малко над 8 млрд. лева или близо 46% от общия бюджет. До бенефициентите са достигнали съответно малко над 14% от бюджетите на програмите или близо 2,5 млрд. лева. По Програмата за развитие на селските райони са били сключени договори за над 1,7 млрд. лева или около 30,4% от средствата за селскостопански проекти до края на програмния период. До момента по тях са разплатени над 800 млн. лева към бенефициентите.

„България приключи отчитането на физическото и финансовото изпълнение на програмите от първия за страната програмен период 2007-2013 г. и отчита над 95% изпълнение на финансовата рамка", заяви вицепремиерът Томислав Дончев, който е председател на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС.

По думите му, веднага след края на Председателството, в средата на 2018 г., стартира подготовката за следващия програмен период, като още отсега трябва да бъде засилен капацитетът за правене на секторни политики при спазване на основен принцип за допълняемост на инвестициите, така че фондовете да допълват, а не да заместват националните инвестиции.