Практическо приложение на изискванията към системите за управление на качеството по изискванията на ISO 9001


Брой дни: 2 дни, 1 ден, 9.00 - 17.00 ч. - 16 учебни часа   Лектор: инж. ик. Емил Петров; Цена без ДДС: 300.00 лв.  Ref: 26Запитване за фирмено обучение    

За кого е предназначено

Служители на български компании и организации внедрили или предвиждащи внедряване на Система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001

Резюме

Основни знания за изискванията на Международен стандарт ISO 9001 и подкрепящите го стандарти от серията ISO 9000 към системите за управление на качеството. Предоставяне на специфични знания и практически умения за идентифициране на процесите, разработване, документиране, внедряване и развитие на системи за управление на качеството по изискванията на ISO 9001.