Практическо приложение на изискванията към системите за управление на качеството по изискванията на ISO 9001


Брой дни: 2 дни, 1 ден, 9.00 - 17.00 ч. - 16 учебни часа   Лектор: инж. ик. Емил Петров; Цена без ДДС: 300.00 лв.  Ref: 26Запитване за фирмено обучение    

За кого е предназначено

Служители на български компании и организации внедрили или предвиждащи внедряване на Система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001

Резюме

Основни знания за изискванията на Международен стандарт ISO 9001 и подкрепящите го стандарти от серията ISO 9000 към системите за управление на качеството. Предоставяне на специфични знания и практически умения за идентифициране на процесите, разработване, документиране, внедряване и развитие на системи за управление на качеството по изискванията на ISO 9001.

1,3 милиарда лева за 40 процедури идват по еврофондове през 2018-а


През следващата година по програмите, съфинансирани чрез фондовете на ЕС, ще бъдат обявени повече от 40 процедури за набиране на проектни предложения на обща стойност над 1,3 млрд. лева

На заседание на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС към Министерския съвет бяха приети индикативните годишни работни планове на програмите за 2018 г., съобщават от пресслужбата на правителството.

Договорените средства по оперативните програми и Програмата за морско дело и рибарство към края на октомври тази година възлизат на малко над 8 млрд. лева или близо 46% от общия бюджет. До бенефициентите са достигнали съответно малко над 14% от бюджетите на програмите или близо 2,5 млрд. лева. По Програмата за развитие на селските райони са били сключени договори за над 1,7 млрд. лева или около 30,4% от средствата за селскостопански проекти до края на програмния период. До момента по тях са разплатени над 800 млн. лева към бенефициентите.

„България приключи отчитането на физическото и финансовото изпълнение на програмите от първия за страната програмен период 2007-2013 г. и отчита над 95% изпълнение на финансовата рамка", заяви вицепремиерът Томислав Дончев, който е председател на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС.

По думите му, веднага след края на Председателството, в средата на 2018 г., стартира подготовката за следващия програмен период, като още отсега трябва да бъде засилен капацитетът за правене на секторни политики при спазване на основен принцип за допълняемост на инвестициите, така че фондовете да допълват, а не да заместват националните инвестиции.