Теория и Практика на Одита на Системи за управление по насоките на ISO 19011:2011


Брой дни: 3 дни, 9.00 - 17.00 ч. - 24 учебни часа   Лектор: инж. ик. Емил Петров; Цена без ДДС: 360.00 лв.  Ref: 44Запитване за фирмено обучение    

За кого е предназначеноРезюме

Курсът предоставя общи знания и основни умения, определени в ISO 19011:2011. Той предлага някои специфични знания за изискванията към някои системи за управление (качество, околна среда и збут). Курсът съдържа примери и казуси, разработени на базата на "добра одиторска практика", както и на базата на натрупания богат опит в реално провеждани одити от 1996 година до сега.