Изкуството да Комуникираш - практически курс за ключови комуникативни умения


Брой дни: 1 ден - 8 уч. часа   Лектор: Цена без ДДС: 150.00 лв.  Ref: 53Запитване за фирмено обучение    

За кого е предназначено

Обучението е за всеки, мотивиран да увеличи своите лични и бизнес успехи и мрежа от контакти с приятели, колеги, клиенти и бизнес партньори.

Резюме

Междуличностната комуникацията е определящ фактор за житейските и професионални успехи на всеки от нас. Доказано е, че добрите комуникатори са много по-добри в бизнеса и по-щастливи и уважавани в личния живот. В крайна сметка, всичко в този свят се базира на един или други вид комуникиране.

Целта на този курс е да отключи Вашият "комуникативен" потенциал и да го превърне в основен Ваш "съюзник"! Обучението изгражда трайни умения за разбиране, контрол и позитивно влияние в междуличностните отношения.

На база отлично разработена методика ще ви бъде показано как в пълна степен да определяте комуникативния стил на вашия събеседник и да изберете най-подходящия спрямо ситуацията и ролята ви ответен комуникативен стил.
Ще научите за силата на въздействието на езика на тялото в процеса на комуникация.

Курсът съдържа ролеви игри, казуси, въпросници за самооценка, които имат за цел осезаемо подобряване на уменията ви за комуникиране и способността да влияете върху другите.

Какви знания и умения ще притежавам в края на обучението?
1) Ключови знания и умения за бързо и точно разпознаване и адаптиране, спрямо комуникативния стил на събеседника.
2) Осъзнаване на универсалните правила за използване на невербалната комуникация, как най-добре да подхождаме към събеседника, за да постигаме желаните резултати.
3) Умения за това как да овладеем изкуството на слушането, за да печелим симпатии, приятели, доволни клиенти и партньори.

Инвестицията в това обучение е еднократна, а резултатите от него дълговечни!1,3 милиарда лева за 40 процедури идват по еврофондове през 2018-а


През следващата година по програмите, съфинансирани чрез фондовете на ЕС, ще бъдат обявени повече от 40 процедури за набиране на проектни предложения на обща стойност над 1,3 млрд. лева

На заседание на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС към Министерския съвет бяха приети индикативните годишни работни планове на програмите за 2018 г., съобщават от пресслужбата на правителството.

Договорените средства по оперативните програми и Програмата за морско дело и рибарство към края на октомври тази година възлизат на малко над 8 млрд. лева или близо 46% от общия бюджет. До бенефициентите са достигнали съответно малко над 14% от бюджетите на програмите или близо 2,5 млрд. лева. По Програмата за развитие на селските райони са били сключени договори за над 1,7 млрд. лева или около 30,4% от средствата за селскостопански проекти до края на програмния период. До момента по тях са разплатени над 800 млн. лева към бенефициентите.

„България приключи отчитането на физическото и финансовото изпълнение на програмите от първия за страната програмен период 2007-2013 г. и отчита над 95% изпълнение на финансовата рамка", заяви вицепремиерът Томислав Дончев, който е председател на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС.

По думите му, веднага след края на Председателството, в средата на 2018 г., стартира подготовката за следващия програмен период, като още отсега трябва да бъде засилен капацитетът за правене на секторни политики при спазване на основен принцип за допълняемост на инвестициите, така че фондовете да допълват, а не да заместват националните инвестиции.