Изкуството да Комуникираш - практически курс за ключови комуникативни умения


Брой дни: 1 ден - 8 уч. часа   Лектор: Цена без ДДС: 150.00 лв.  Ref: 53Запитване за фирмено обучение    

За кого е предназначено

Обучението е за всеки, мотивиран да увеличи своите лични и бизнес успехи и мрежа от контакти с приятели, колеги, клиенти и бизнес партньори.

Резюме

Междуличностната комуникацията е определящ фактор за житейските и професионални успехи на всеки от нас. Доказано е, че добрите комуникатори са много по-добри в бизнеса и по-щастливи и уважавани в личния живот. В крайна сметка, всичко в този свят се базира на един или други вид комуникиране.

Целта на този курс е да отключи Вашият "комуникативен" потенциал и да го превърне в основен Ваш "съюзник"! Обучението изгражда трайни умения за разбиране, контрол и позитивно влияние в междуличностните отношения.

На база отлично разработена методика ще ви бъде показано как в пълна степен да определяте комуникативния стил на вашия събеседник и да изберете най-подходящия спрямо ситуацията и ролята ви ответен комуникативен стил.
Ще научите за силата на въздействието на езика на тялото в процеса на комуникация.

Курсът съдържа ролеви игри, казуси, въпросници за самооценка, които имат за цел осезаемо подобряване на уменията ви за комуникиране и способността да влияете върху другите.

Какви знания и умения ще притежавам в края на обучението?
1) Ключови знания и умения за бързо и точно разпознаване и адаптиране, спрямо комуникативния стил на събеседника.
2) Осъзнаване на универсалните правила за използване на невербалната комуникация, как най-добре да подхождаме към събеседника, за да постигаме желаните резултати.
3) Умения за това как да овладеем изкуството на слушането, за да печелим симпатии, приятели, доволни клиенти и партньори.

Инвестицията в това обучение е еднократна, а резултатите от него дълговечни!