Стрес Контрол – курс за овладяване и управление на стреса в лична и професионална среда


Брой дни: 1 ден, 9.00 - 17.00 ч. - 8 учебни часа   Лектор: Ваня Дончева - HR специалист и психолог; Цена без ДДС: 150.00 лв.  Ref: 58Запитване за фирмено обучение    

За кого е предназначено

Мениджъри и служители, работещи в стресова среда, както и всеки, който желае да се научи как да контролира стреса и да го превърне в свой „съюзник“. Обучението е подходящо е за хора и екипи от всички нива на организационната структура.

РезюмеКакво е стрес?


 


Стресът е състояние, в което чувстваме безпокойство, Нашите емоционални
реакции се засилват и тялото ни реагира. Ако не се погрижим за това състояние
своевременно, то би могло да обърка нашите мисли и да се отрази на здравето ни,
както физически така и психически.


 


Стресът е усещането, че носим голям товар на плещите си, че всичко се
случва единствено и само на нас. Често пъти се чувстваме безсилни и усещаме, че
губим контрол над случващото ни се. В тези случаи единственото най-лесно
решение, което несъзнателно взимаме е да се притесняваме, че нямаме власт над
нещата.


 


Също така съществуват и дребни неща, които изпълват ежедневието ни и ни
вадят от равновесие.


 


Как да си върнем контрола и да го задържим е въпрос, чийто отгвоор ще
потърсим с помощта на различни подходи.
Oбучението "Стрес Контрол" цели да изгради трайни умения за емоционален контрол и преобразуването на стреса в позитивен фактор. Представят се ефикасни техники за контрол над психическото състояние в стресова среда. Представят се ефикасни тактики за управление на психическото състояние в стресова среда.

Основни теми:
- Ключови теории за стреса;
- Стадии и прояви на стреса;
- Източници на професионален стрес;
- Най-добрите подходи и стратегии за справяне със стреса;
- Ефективни техники за справяне със стреса в реална среда.

Какви знания и умения ще притежавам в края на обучението?

1) Ключови знания и умения за разпознаване симптомите на стреса;
2) Умения за откриване и контрол върху източниците на стрес;
3) Умения за адаптация в стресова среда и блокиране на стрес факторите;
4) Работещи стратегии за запазване на психично и физическо здраве, водещи до забавяне на стареенето.