Стрес Контрол – курс за овладяване и управление на стреса в лична и професионална среда


Брой дни: 1 ден, 9.00 - 17.00 ч. - 8 учебни часа   Лектор: Ваня Дончева - HR специалист и психолог; Цена без ДДС: 150.00 лв.  Ref: 58Запитване за фирмено обучение    

За кого е предназначено

Мениджъри и служители, работещи в стресова среда, както и всеки, който желае да се научи как да контролира стреса и да го превърне в свой „съюзник“. Обучението е подходящо е за хора и екипи от всички нива на организационната структура.

РезюмеКакво е стрес?


 


Стресът е състояние, в което чувстваме безпокойство, Нашите емоционални
реакции се засилват и тялото ни реагира. Ако не се погрижим за това състояние
своевременно, то би могло да обърка нашите мисли и да се отрази на здравето ни,
както физически така и психически.


 


Стресът е усещането, че носим голям товар на плещите си, че всичко се
случва единствено и само на нас. Често пъти се чувстваме безсилни и усещаме, че
губим контрол над случващото ни се. В тези случаи единственото най-лесно
решение, което несъзнателно взимаме е да се притесняваме, че нямаме власт над
нещата.


 


Също така съществуват и дребни неща, които изпълват ежедневието ни и ни
вадят от равновесие.


 


Как да си върнем контрола и да го задържим е въпрос, чийто отгвоор ще
потърсим с помощта на различни подходи.
Oбучението "Стрес Контрол" цели да изгради трайни умения за емоционален контрол и преобразуването на стреса в позитивен фактор. Представят се ефикасни техники за контрол над психическото състояние в стресова среда. Представят се ефикасни тактики за управление на психическото състояние в стресова среда.

Основни теми:
- Ключови теории за стреса;
- Стадии и прояви на стреса;
- Източници на професионален стрес;
- Най-добрите подходи и стратегии за справяне със стреса;
- Ефективни техники за справяне със стреса в реална среда.

Какви знания и умения ще притежавам в края на обучението?

1) Ключови знания и умения за разпознаване симптомите на стреса;
2) Умения за откриване и контрол върху източниците на стрес;
3) Умения за адаптация в стресова среда и блокиране на стрес факторите;
4) Работещи стратегии за запазване на психично и физическо здраве, водещи до забавяне на стареенето.


 


 1,3 милиарда лева за 40 процедури идват по еврофондове през 2018-а


През следващата година по програмите, съфинансирани чрез фондовете на ЕС, ще бъдат обявени повече от 40 процедури за набиране на проектни предложения на обща стойност над 1,3 млрд. лева

На заседание на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС към Министерския съвет бяха приети индикативните годишни работни планове на програмите за 2018 г., съобщават от пресслужбата на правителството.

Договорените средства по оперативните програми и Програмата за морско дело и рибарство към края на октомври тази година възлизат на малко над 8 млрд. лева или близо 46% от общия бюджет. До бенефициентите са достигнали съответно малко над 14% от бюджетите на програмите или близо 2,5 млрд. лева. По Програмата за развитие на селските райони са били сключени договори за над 1,7 млрд. лева или около 30,4% от средствата за селскостопански проекти до края на програмния период. До момента по тях са разплатени над 800 млн. лева към бенефициентите.

„България приключи отчитането на физическото и финансовото изпълнение на програмите от първия за страната програмен период 2007-2013 г. и отчита над 95% изпълнение на финансовата рамка", заяви вицепремиерът Томислав Дончев, който е председател на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС.

По думите му, веднага след края на Председателството, в средата на 2018 г., стартира подготовката за следващия програмен период, като още отсега трябва да бъде засилен капацитетът за правене на секторни политики при спазване на основен принцип за допълняемост на инвестициите, така че фондовете да допълват, а не да заместват националните инвестиции.