Финансово планиране и анализ на риска с MS Excel


Брой дни: 1 ден   Лектор: Цена без ДДС: 180.00 лв.  Ref: 63Запитване за фирмено обучение    

За кого е предназначено

За кого е предназначено? Обучението е тясно насочено към бизнес консултанти, оперативни счетоводители, кредитни консултанти, финансови и бизнес анализатори, одитори.

Резюме

Участниците трябва да разполагат с лаптоп по време на обучението!


Основната цел на настоящия курс е да предложи систематизиран преглед на две от концепциите в корпоративните финанси като ги илюстрира с реални примери с помощта на MS Excel. Курсът интегрира финансовото планиране и анализа на риска и обхваща следните теми:

Първа половина на курса

•    Финансово планиране –идеята, структура, етапи на реализация.
•    Полезни финансови функции в MS Excel
•    Разработване на подробен финансов план

Втора половина на курса

•    Бизнес риск – същност, идентификация, измерители
•    Полезни статистически функции в MS Excel
•    Сценариен анализ
•    Монте Карло симулация
•    Интегриран финансов модел в MS Excel за планиране и анализ на риска

Лектор: Нигохос Канарян, д-р по икономика, е консултант с 10 годишен опит в управлението на инвестициите и оценката на риска. Лицензиран инвестиционен консултант от Комисията за Финансов Надзор. Преподавадел в департамент Икономика на Нов български университет. Лектор е към Камара на независимите оценители в България, РК София град и София област.