Финансово планиране и анализ на риска с MS Excel


Брой дни: 1 ден   Лектор: Цена без ДДС: 180.00 лв.  Ref: 63Запитване за фирмено обучение    

За кого е предназначено

За кого е предназначено? Обучението е тясно насочено към бизнес консултанти, оперативни счетоводители, кредитни консултанти, финансови и бизнес анализатори, одитори.

Резюме

Участниците трябва да разполагат с лаптоп по време на обучението!


Основната цел на настоящия курс е да предложи систематизиран преглед на две от концепциите в корпоративните финанси като ги илюстрира с реални примери с помощта на MS Excel. Курсът интегрира финансовото планиране и анализа на риска и обхваща следните теми:

Първа половина на курса

•    Финансово планиране –идеята, структура, етапи на реализация.
•    Полезни финансови функции в MS Excel
•    Разработване на подробен финансов план

Втора половина на курса

•    Бизнес риск – същност, идентификация, измерители
•    Полезни статистически функции в MS Excel
•    Сценариен анализ
•    Монте Карло симулация
•    Интегриран финансов модел в MS Excel за планиране и анализ на риска

Лектор: Нигохос Канарян, д-р по икономика, е консултант с 10 годишен опит в управлението на инвестициите и оценката на риска. Лицензиран инвестиционен консултант от Комисията за Финансов Надзор. Преподавадел в департамент Икономика на Нов български университет. Лектор е към Камара на независимите оценители в България, РК София град и София област.

1,3 милиарда лева за 40 процедури идват по еврофондове през 2018-а


През следващата година по програмите, съфинансирани чрез фондовете на ЕС, ще бъдат обявени повече от 40 процедури за набиране на проектни предложения на обща стойност над 1,3 млрд. лева

На заседание на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС към Министерския съвет бяха приети индикативните годишни работни планове на програмите за 2018 г., съобщават от пресслужбата на правителството.

Договорените средства по оперативните програми и Програмата за морско дело и рибарство към края на октомври тази година възлизат на малко над 8 млрд. лева или близо 46% от общия бюджет. До бенефициентите са достигнали съответно малко над 14% от бюджетите на програмите или близо 2,5 млрд. лева. По Програмата за развитие на селските райони са били сключени договори за над 1,7 млрд. лева или около 30,4% от средствата за селскостопански проекти до края на програмния период. До момента по тях са разплатени над 800 млн. лева към бенефициентите.

„България приключи отчитането на физическото и финансовото изпълнение на програмите от първия за страната програмен период 2007-2013 г. и отчита над 95% изпълнение на финансовата рамка", заяви вицепремиерът Томислав Дончев, който е председател на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС.

По думите му, веднага след края на Председателството, в средата на 2018 г., стартира подготовката за следващия програмен период, като още отсега трябва да бъде засилен капацитетът за правене на секторни политики при спазване на основен принцип за допълняемост на инвестициите, така че фондовете да допълват, а не да заместват националните инвестиции.