УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО - тренинг за лична ефективност


Брой дни: 1 ден - 8 учебни часа   Лектор: Ваня Дончева - HR специалист и психолог; Цена без ДДС: 150.00 лв.  Ref: 69Запитване за фирмено обучение    

За кого е предназначено

Това обучение е предназначено за всеки, който желае или му се налага да търси нови решения в организаирането на собственото си време и времето на екипа си.

Резюме

Също както хората се пристрастяват към цигари, наркотици, алкохол и други субстанции, така те се пристрастяват към забързания начин на живот. Ето защо, ефективното управление на времето е от изклюителна важност в днешно време.

Вместо да губим време в оплакване, как не ни достига денонощието, за да свършим всичките си професионални и лични задачи, ние трябва да се фокусираме върху правилното им разпределение и комбиниране. Много често ние не знаем как или не можем да се справим с предизвикателствата, които могат да възникнат когато установяваме краткосрочните и дългострочните си цели. Като резултат, това може да повлияе на нашата мотивация, ангажираност и да доведе до резултати и постижения много под възможностите ни.


Целта на това обучение е участниците да проявят креативност в подхода на управлението на собственото си време и задачи.


Защо да изберете това обучение:
- В Управление на времето, участниците ще анализират настоящите си навици и стратегии за управление на времето и способността си за самоуправление.
- Ще потърсят нови начини за организиране на ежедневните си задачи.
- Ще имат възможността да научат повече за как това как собствения им стил на комуникация и възприемане на околния свят, влияе върху изпълнението на задачите и управлението на времето.
- Ще се научат да планират ефективно и да ограничат разсейването по пътя към изпълнението.


Какви са ключовите моменти на програмата:
Управление на времето е програма, структурирана като интерактивен уъркшоп, при който има:
- Директно взаимодействие между участниците и с фасилитатора
- Близки до реалността упражнения с незабавна обратна връзка
- Планиране на момента за приложение на уменията в реалната среда


Какви са очакваните резултати:
- Ясните цели, ще помогнат за лесното проследяване на научените нови подходи в упралението на времето.
- Ефективното планиране, ще доведе до повишаване на резултатите, подобряване на организационния климат и повече свободно.