УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО - тренинг за лична ефективност


Брой дни: 1 ден - 8 учебни часа   Лектор: Ваня Дончева - HR специалист и психолог; Цена без ДДС: 150.00 лв.  Ref: 69Запитване за фирмено обучение    

За кого е предназначено

Това обучение е предназначено за всеки, който желае или му се налага да търси нови решения в организаирането на собственото си време и времето на екипа си.

Резюме

Също както хората се пристрастяват към цигари, наркотици, алкохол и други субстанции, така те се пристрастяват към забързания начин на живот. Ето защо, ефективното управление на времето е от изклюителна важност в днешно време.

Вместо да губим време в оплакване, как не ни достига денонощието, за да свършим всичките си професионални и лични задачи, ние трябва да се фокусираме върху правилното им разпределение и комбиниране. Много често ние не знаем как или не можем да се справим с предизвикателствата, които могат да възникнат когато установяваме краткосрочните и дългострочните си цели. Като резултат, това може да повлияе на нашата мотивация, ангажираност и да доведе до резултати и постижения много под възможностите ни.


Целта на това обучение е участниците да проявят креативност в подхода на управлението на собственото си време и задачи.


Защо да изберете това обучение:
- В Управление на времето, участниците ще анализират настоящите си навици и стратегии за управление на времето и способността си за самоуправление.
- Ще потърсят нови начини за организиране на ежедневните си задачи.
- Ще имат възможността да научат повече за как това как собствения им стил на комуникация и възприемане на околния свят, влияе върху изпълнението на задачите и управлението на времето.
- Ще се научат да планират ефективно и да ограничат разсейването по пътя към изпълнението.


Какви са ключовите моменти на програмата:
Управление на времето е програма, структурирана като интерактивен уъркшоп, при който има:
- Директно взаимодействие между участниците и с фасилитатора
- Близки до реалността упражнения с незабавна обратна връзка
- Планиране на момента за приложение на уменията в реалната среда


Какви са очакваните резултати:
- Ясните цели, ще помогнат за лесното проследяване на научените нови подходи в упралението на времето.
- Ефективното планиране, ще доведе до повишаване на резултатите, подобряване на организационния климат и повече свободно.1,3 милиарда лева за 40 процедури идват по еврофондове през 2018-а


През следващата година по програмите, съфинансирани чрез фондовете на ЕС, ще бъдат обявени повече от 40 процедури за набиране на проектни предложения на обща стойност над 1,3 млрд. лева

На заседание на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС към Министерския съвет бяха приети индикативните годишни работни планове на програмите за 2018 г., съобщават от пресслужбата на правителството.

Договорените средства по оперативните програми и Програмата за морско дело и рибарство към края на октомври тази година възлизат на малко над 8 млрд. лева или близо 46% от общия бюджет. До бенефициентите са достигнали съответно малко над 14% от бюджетите на програмите или близо 2,5 млрд. лева. По Програмата за развитие на селските райони са били сключени договори за над 1,7 млрд. лева или около 30,4% от средствата за селскостопански проекти до края на програмния период. До момента по тях са разплатени над 800 млн. лева към бенефициентите.

„България приключи отчитането на физическото и финансовото изпълнение на програмите от първия за страната програмен период 2007-2013 г. и отчита над 95% изпълнение на финансовата рамка", заяви вицепремиерът Томислав Дончев, който е председател на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС.

По думите му, веднага след края на Председателството, в средата на 2018 г., стартира подготовката за следващия програмен период, като още отсега трябва да бъде засилен капацитетът за правене на секторни политики при спазване на основен принцип за допълняемост на инвестициите, така че фондовете да допълват, а не да заместват националните инвестиции.