ISO 22000:2005 - Интензивен курс за специалисти и одитори на Системи за управление на безопасността на хранителните продукти (СУБХ)


Брой дни: 1 ден - 8 учебни часа   Лектор: Цена без ДДС: 150.00 лв.  Ref: 83Запитване за фирмено обучение    

За кого е предназначено

Специалисти и одитори.

Резюме

ТОЗИ КУРС СЕ ПРЕДЛАГА И В ОНЛАЙН ФОРМАТ - http://bgcert-training.com/course.php?id=86

Курсът е ориентиран към организации, които са внедрили или са в процес на подготовка за разработване и внедряване на система за управление на безопасността на хранителните продукти (СУБХ) в съответствие с изискванията на ISO 22000:2005. СУБХ се отнася и за производсители и търговци на напитки, адитиви, опаковки и материали за контакт с храни, производители на оборудване.


Целта на курса е участниците да се запознаят, респективно да опреснят знанията си за:
• изискванията на ISO 22000:2005;
• разработване, внедряване и поддържане на СУБХ;
• планиране и провеждане на вътрешен одит на СУБХ.


След курса:
• Вие ще можете да разбирате и интерпретирате изискванията на ISO 22000:2005 и принципите на НАССР
• Вие ще можете да правите оценка на съответствието на Системата с изискванията на стандарта
• Вие ще можете да планирате, провеждате, докладвате и извършвате последващи действия от одит


Участниците в курса ще получат:
• учебни материали, съдържащи изнесените лекции;
• удостоверение за участие в курс.


Цената включва: Индивидуални учебни материали, Кафе паузи, Сертификат за ключови компетенции.