ISO 22000:2005 - Интензивен курс за специалисти и одитори на Системи за управление на безопасността на хранителните продукти (СУБХ)


Брой дни: 1 ден - 8 учебни часа   Лектор: Цена без ДДС: 150.00 лв.  Ref: 83Запитване за фирмено обучение    

За кого е предназначено

Специалисти и одитори.

Резюме

ТОЗИ КУРС СЕ ПРЕДЛАГА И В ОНЛАЙН ФОРМАТ - http://bgcert-training.com/course.php?id=86

Курсът е ориентиран към организации, които са внедрили или са в процес на подготовка за разработване и внедряване на система за управление на безопасността на хранителните продукти (СУБХ) в съответствие с изискванията на ISO 22000:2005. СУБХ се отнася и за производсители и търговци на напитки, адитиви, опаковки и материали за контакт с храни, производители на оборудване.


Целта на курса е участниците да се запознаят, респективно да опреснят знанията си за:
• изискванията на ISO 22000:2005;
• разработване, внедряване и поддържане на СУБХ;
• планиране и провеждане на вътрешен одит на СУБХ.


След курса:
• Вие ще можете да разбирате и интерпретирате изискванията на ISO 22000:2005 и принципите на НАССР
• Вие ще можете да правите оценка на съответствието на Системата с изискванията на стандарта
• Вие ще можете да планирате, провеждате, докладвате и извършвате последващи действия от одит


Участниците в курса ще получат:
• учебни материали, съдържащи изнесените лекции;
• удостоверение за участие в курс.


Цената включва: Индивидуални учебни материали, Кафе паузи, Сертификат за ключови компетенции.1,3 милиарда лева за 40 процедури идват по еврофондове през 2018-а


През следващата година по програмите, съфинансирани чрез фондовете на ЕС, ще бъдат обявени повече от 40 процедури за набиране на проектни предложения на обща стойност над 1,3 млрд. лева

На заседание на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС към Министерския съвет бяха приети индикативните годишни работни планове на програмите за 2018 г., съобщават от пресслужбата на правителството.

Договорените средства по оперативните програми и Програмата за морско дело и рибарство към края на октомври тази година възлизат на малко над 8 млрд. лева или близо 46% от общия бюджет. До бенефициентите са достигнали съответно малко над 14% от бюджетите на програмите или близо 2,5 млрд. лева. По Програмата за развитие на селските райони са били сключени договори за над 1,7 млрд. лева или около 30,4% от средствата за селскостопански проекти до края на програмния период. До момента по тях са разплатени над 800 млн. лева към бенефициентите.

„България приключи отчитането на физическото и финансовото изпълнение на програмите от първия за страната програмен период 2007-2013 г. и отчита над 95% изпълнение на финансовата рамка", заяви вицепремиерът Томислав Дончев, който е председател на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС.

По думите му, веднага след края на Председателството, в средата на 2018 г., стартира подготовката за следващия програмен период, като още отсега трябва да бъде засилен капацитетът за правене на секторни политики при спазване на основен принцип за допълняемост на инвестициите, така че фондовете да допълват, а не да заместват националните инвестиции.