Календар & Онлайн записване

Дата Тема Лектор Цена
30-01-2015
30-01-2015
Изкуството да Презентираш - практически курс за уверени и вдъхновяващи презентации Арсения Иванова, д-р, актриса
150.00 лв.
05-02-2015
05-02-2015
Европейски фондове 2014 - 2020 - Разработване и управление на проекти за безвъзмездно финансиране
Групата за тази дата е запълнена!
Грета Антонова, експерт по Управление на Европейски програми и проекти
210.00 лв.
07-02-2015
07-02-2015
Успешният Лидер - практически курс за ефективно лидерство Анна Вълканова, PhD
Мирослав Петров, специалист комуникативни и продажбени умения
150.00 лв.
- 20.0 % при заплащане до 01-02-2015
12-02-2015
12-02-2015
Стрес Контрол - курс за практическо овладяване и управление на стреса в лична и професионална среда Ваня Дончева - Психолог и Специалист Човешки ресурси
150.00 лв.
- 20.0 % при заплащане до 01-02-2015
14-02-2015
14-02-2015
Изкуството да Комуникираш - практически курс за ключови Комуникативни компетенции Анна Вълканова, PhD
Мирослав Петров, специалист комуникативни и продажбени умения
150.00 лв.
- 20.0 % при заплащане до 31-01-2015
25-02-2015
25-02-2015
Актуални изисквания на Трудовото законодателство Иван Петков, експерт и адвокат по Трудово законодателство и ЗБУТ, сертифициран одитор OHSAS 18001;
150.00 лв.
26-02-2015
26-02-2015
Осигуряване на Здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в съответствие с Националното законодателство - задължително ежегодно обучение за отговорните лица по ЗБУТ Иван Петков, експерт и адвокат по Трудово законодателство и ЗБУТ, сертифициран одитор OHSAS 18001;
150.00 лв.

Отминали събития

Дата Тема Лектор Цена
29-01-2015
29-01-2015
Европейски фондове 2014 - 2020 - Разработване и управление на проекти за безвъзмездно финансиране Грета Антонова, експерт по Управление на Европейски програми и проекти
210.00 лв.
24-01-2015
24-01-2015
Успешният Екип - практически курс за изграждане и управление на ефективни екипи Анна Вълканова, PhD
Мирослав Петров, специалист комуникативни и продажбени умения
150.00 лв.
22-01-2015
22-01-2015
Европейски фондове 2014 - 2020 - Разработване и управление на проекти за безвъзмездно финансиране Грета Антонова, експерт по Управление на Европейски програми и проекти
210.00 лв.
17-01-2015
17-01-2015
Изкуството да Продаваш - психологически техники за влияние и убеждаване на клиентите Мирослав Петров, специалист комуникативни и продажбени умения
150.00 лв.
15-01-2015
15-01-2015
Европейски фондове 2014 - 2020 - Разработване и управление на проекти за безвъзмездно финансиране Грета Антонова, експерт по Управление на Европейски програми и проекти
210.00 лв.
10-01-2015
10-01-2015
Изкуството да Комуникираш - практически курс за ключови Комуникативни компетенции Анна Вълканова, PhD
Мирослав Петров, специалист комуникативни и продажбени умения
150.00 лв.
19-12-2014
19-12-2014
Европейски фондове 2014 - 2020 - Разработване и управление на проекти за безвъзмездно финансиране Грета Антонова, експерт по Управление на Европейски програми и проекти
210.00 лв.
18-12-2014
18-12-2014
Европейски фондове 2014 - 2020 - Разработване и управление на проекти за безвъзмездно финансиране Грета Антонова, експерт по Управление на Европейски програми и проекти
210.00 лв.
17-12-2014
17-12-2014
Осигуряване на Здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в съответствие с Националното законодателство - задължително ежегодно обучение за отговорните лица по ЗБУТ Иван Петков, експерт и адвокат по Трудово законодателство и ЗБУТ, сертифициран одитор OHSAS 18001;
150.00 лв.
10-12-2014
10-12-2014
Изкуството да Комуникираш - практически курс за ключови Комуникативни компетенции Анна Вълканова, PhD
Мирослав Петров, специалист комуникативни и продажбени умения
150.00 лв.