Календар & Онлайн записване

Дата Тема Лектор Цена
31-10-2014
31-10-2014
Изкуството да Презентираш - практически курс за уверени и вдъхновяващи презентации Арсения Иванова, д-р, актриса
180.00 лв.
- 10.0 % при заплащане до 30-10-2014
05-11-2014
05-11-2014
Европейски фондове 2014 - 2020 - Разработване и управление на проекти за безвъзмездно финансиране
Групата за тази дата е запълнена!
Грета Антонова, експерт по Управление на Европейски програми и проекти
210.00 лв.
20-11-2014
20-11-2014
Изкуството да Комуникираш - практически курс за ключови Комуникативни компетенции Анна Вълканова, PhD
Мирослав Петров, специалист комуникативни и продажбени умения
180.00 лв.
- 10.0 % при заплащане до 11-11-2014
25-11-2014
25-11-2014
Европейски фондове 2014 - 2020 - Разработване и управление на проекти за безвъзмездно финансиране Грета Антонова, експерт по Управление на Европейски програми и проекти
210.00 лв.
- 10.0 % при заплащане до 15-11-2014

Отминали събития

Дата Тема Лектор Цена
23-10-2014
23-10-2014
Изкуството да Продаваш - практически курс за ключови продажбени умения Мирослав Петров, специалист комуникативни и продажбени умения
180.00 лв.
22-10-2014
22-10-2014
Европейски фондове 2014 - 2020 - Разработване и управление на проекти за безвъзмездно финансиране Грета Антонова, експерт по Управление на Европейски програми и проекти
210.00 лв.
16-10-2014
16-10-2014
Изкуството да Комуникираш - практически курс за ключови Комуникативни компетенции Анна Вълканова, PhD
Мирослав Петров, специалист комуникативни и продажбени умения
180.00 лв.
15-10-2014
15-10-2014
CE маркировка - Европейски изисквания за безопасност на продуктите и пускането им на пазара Емил Петров, инж. ик., експерт международни и европейски стандарти, сертификация и технически изисквания към продуктите; сертифициран водещ одитор ISO 9001
216.00 лв.
02-10-2014
02-10-2014
Европейски фондове 2014 - 2020 - Разработване и управление на проекти за безвъзмездно финансиране Грета Антонова, експерт по Управление на Европейски програми и проекти
210.00 лв.
30-09-2014
30-09-2014
Изкуството да Комуникираш - практически курс за ключови Комуникативни компетенции Анна Вълканова, PhD
Мирослав Петров, специалист комуникативни и продажбени умения
180.00 лв.
25-09-2014
25-09-2014
Изкуството да Продаваш - практически курс за ключови продажбени умения Анна Вълканова, PhD
Мирослав Петров, специалист комуникативни и продажбени умения
180.00 лв.
11-09-2014
11-09-2014
Изкуството да Комуникираш - практически курс за ключови Комуникативни компетенции Анна Вълканова, PhD
Мирослав Петров, специалист комуникативни и продажбени умения
180.00 лв.
10-09-2014
10-09-2014
Европейски фондове 2014 - 2020 - Разработване и управление на проекти за безвъзмездно финансиране Грета Антонова, експерт по Управление на Европейски програми и проекти
210.00 лв.
04-09-2014
04-09-2014
Осигуряване на Здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в съответствие с Националното законодателство - задължително ежегодно обучение за отговорниците по ЗБУТ във фирмите Иван Петков, експерт и адвокат по Трудово законодателство и ЗБУТ, сертифициран одитор OHSAS 18001;
120.00 лв.