Запитване за фирмено обучение

Календар & Онлайн записване

Дата Тема Лектор Цена без ДДС
12-12-2017
13-12-2017
Новият AQAP 2110 от 2016 - Внедряване, одит и управление на СУК в съответствие с новите изисквания на публикация инж. ик. Емил Петров
300.00 лв.
12-12-2017
13-12-2017
Онлайн-на живо - Новият AQAP 2110 от 2016 - Внедряване, одит и управление на СУК в съответствие с новите изисквания на публикация инж. ик. Емил Петров
200.00 лв.
15-12-2017
15-12-2017
Онлайн-на живо - Еврофинансиране 2018 – Как да разработим проект, достоен за финансиране Грета Антонова, експерт Еврофинансиране
135.00 лв.
10.0 % при заплащане до 30-11-2017
15-12-2017
15-12-2017
Еврофинансиране 2018 – Как да разработим проект, достоен за финансиране Грета Антонова, експерт Еврофинансиране
162.00 лв.
10.0 % при заплащане до 30-11-2017
19-12-2017
20-12-2017
Изисквания и одит на системи за управление (по методика ISO 19011:2011 и изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001: ISO/IEC 27001:2013, ISO 13485:2016, AQAP 2110:2016 и други стандарти за системи за управление) инж. ик. Емил Петров
261.00 лв.
10.0 % при заплащане до 30-11-2017
19-12-2017
20-12-2017
Онлайн-на живо - Изисквания и одит на системи за управление (по методика ISO 19011:2011 и изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001: ISO/IEC 27001:2013, ISO 13485:2016, AQAP 2110:2016 и други стандарти за системи за управление) инж. ик. Емил Петров
180.00 лв.
10.0 % при заплащане до 30-11-2017
11-01-2018
11-01-2018
Маркировка “СЕ” - осигуряване на „свободно движение на продуктите“ на националния и европейския пазар инж. ик. Емил Петров
180.00 лв.
10.0 % при заплащане до 30-11-2017
11-01-2018
11-01-2018
Онлайн-на живо - Маркировка “СЕ” - осигуряване на „свободно движение на продуктите“ на националния и европейския пазар инж. ик. Емил Петров
162.00 лв.
10.0 % при заплащане до 30-11-2017

Отминали събития

Дата Тема Лектор Цена
28-09-2017
28-09-2017
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ И ДОБРОВОЛНИ СТАНДАРТИ И СЕРТИФИКАТИ В БИЗНЕСА И ТЪРГОВИЯТА 180.00 лв.
10-05-2017
11-05-2017
Маркировка CE за медицински изделия - изисквания и процедура за постигане на съответствие за продажба в България и ЕС инж. ик. Емил Петров
350.00 лв.
27-04-2017
27-04-2017
Маркировка “СЕ” - осигуряване на „свободно движение на продуктите“ на националния и европейския пазар инж. ик. Емил Петров
200.00 лв.
04-04-2017
05-04-2017
Новият AQAP 2110 от 2016 - Внедряване, одит и управление на СУК в съответствие с новите изисквания на публикация инж. ик. Емил Петров
300.00 лв.
28-03-2017
28-03-2017
Онлайн-на живо - Еврофинансиране 2018 – Как да разработим проект, достоен за финансиране Грета Антонова, експерт Еврофинансиране
150.00 лв.
28-03-2017
28-03-2017
Еврофинансиране 2018 – Как да разработим проект, достоен за финансиране Грета Антонова, експерт Еврофинансиране
180.00 лв.
24-03-2017
24-02-2017
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ И ДОБРОВОЛНИ СТАНДАРТИ И СЕРТИФИКАТИ В БИЗНЕСА И ТЪРГОВИЯТА 180.00 лв.
01-03-2017
01-03-2017
Онлайн-на живо - Еврофинансиране 2018 – Как да разработим проект, достоен за финансиране Грета Антонова, експерт Еврофинансиране
150.00 лв.
01-03-2017
01-03-2017
Еврофинансиране 2018 – Как да разработим проект, достоен за финансиране Грета Антонова, експерт Еврофинансиране
180.00 лв.
28-02-2017
28-02-2017
Маркировка CE за медицински изделия - изисквания и процедура за постигане на съответствие за продажба в България и ЕС инж. ик. Емил Петров
350.00 лв.