Календар & Онлайн записване

Дата Тема Лектор Цена
25-09-2014
25-09-2014
Изкуството да Продаваш - практически курс за ключови продажбени умения Анна Вълканова, PhD
Мирослав Петров, специалист комуникативни умения
180.00 лв.
- 15.0 % при заплащане до 18-09-2014
30-09-2014
30-09-2014
Изкуството да Комуникираш - практически курс за ключови Комуникативни компетенции Анна Вълканова, PhD
Мирослав Петров, специалист комуникативни умения
180.00 лв.
- 20.0 % при заплащане до 19-09-2014
02-10-2014
02-10-2014
Европейски фондове 2014-2020 - Разработване и управление на проекти за безвъзмездно финансиране Грета Антонова, експерт по Управление на Европейски програми и проекти
210.00 лв.
- 5.0 % при заплащане до 19-09-2014
15-10-2014
15-10-2014
Маркировка CE - Задължителни Европейски изисквания за безопасност на продуктите и пускането им на пазара на ЕС Емил Петров, инж. ик., експерт международни и европейски стандарти, сертификация и технически изисквания към продуктите; сертифициран водещ одитор ISO 9001
216.00 лв.
- 25.0 % при заплащане до 01-10-2014
22-10-2014
22-10-2014
Европейски фондове 2014-2020 - Разработване и управление на проекти за безвъзмездно финансиране Грета Антонова, експерт по Управление на Европейски програми и проекти
210.00 лв.
- 10.0 % при заплащане до 07-10-2014
31-10-2014
31-10-2014
Изкуството да Презентираш Арсения Иванова, д-р, актриса
180.00 лв.
- 20.0 % при заплащане до 30-09-2014

Отминали събития

Дата Тема Лектор Цена
11-09-2014
11-09-2014
Изкуството да Комуникираш - практически курс за ключови Комуникативни компетенции Анна Вълканова, PhD
Мирослав Петров, специалист комуникативни умения
180.00 лв.
10-09-2014
10-09-2014
Европейски фондове 2014-2020 - Разработване и управление на проекти за безвъзмездно финансиране Грета Антонова, експерт по Управление на Европейски програми и проекти
210.00 лв.
04-09-2014
04-09-2014
Осигуряване на Здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в съответствие с Националното законодателство - задължително ежегодно обучение за отговорниците по ЗБУТ във фирмите Иван Петков, експерт и адвокат по Трудово законодателство и ЗБУТ, сертифициран одитор OHSAS 18001;
120.00 лв.
21-08-2014
21-08-2014
Европейски фондове 2014-2020 - Разработване и управление на проекти за безвъзмездно финансиране Грета Антонова, експерт по Управление на Европейски програми и проекти
210.00 лв.
07-08-2014
07-08-2014
Изкуството да Комуникираш - практически курс за ключови Комуникативни компетенции Анна Вълканова, PhD
Мирослав Петров, специалист комуникативни умения
180.00 лв.
31-07-2014
31-07-2014
Европейски фондове 2014-2020 - Разработване и управление на проекти за безвъзмездно финансиране Грета Антонова, експерт по Управление на Европейски програми и проекти
210.00 лв.
25-07-2014
25-07-2014
Маркировка CE - Задължителни Европейски изисквания за безопасност на продуктите и пускането им на пазара на ЕС Емил Петров, инж. ик., експерт международни и европейски стандарти, сертификация и технически изисквания към продуктите; сертифициран водещ одитор ISO 9001
216.00 лв.
18-07-2014
18-07-2014
Осигуряване на Здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в съответствие с Националното законодателство - задължително ежегодно обучение за отговорниците по ЗБУТ във фирмите Иван Петков, експерт и адвокат по Трудово законодателство и ЗБУТ, сертифициран одитор OHSAS 18001;
120.00 лв.
10-07-2014
10-07-2014
Европейски фондове 2014-2020 - Разработване и управление на проекти за безвъзмездно финансиране Грета Антонова, експерт по Управление на Европейски програми и проекти
210.00 лв.
03-07-2014
03-07-2014
Изкуството да Комуникираш - практически курс за ключови Комуникативни компетенции Анна Вълканова, PhD
Мирослав Петров, специалист комуникативни умения
180.00 лв.