инж. ик. Емил Петров

инж. ик. Емил ПетровКонсултант, одитор и лектор - Системи за управление управление по международни стандарти, одитор от 1996 година, опит (1990 година) в областта на продуктовата сертификация, включително специална продукция. Богат опит в подготовката, изпитването и доказването на съответствието на продукти с изисквания за „СЕ“ маркировка. От 1997 обучител на одитори и специалисти по системи за управление.

Инж. Петров е консултант и лектор на редица мощни организации, като "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, "ТЕРЕМ" ЕАД, "Параходство БМФ", "БАЛКАНФАРМА-ДУПНИЦА" АД, "ОВЕРГАЗ" АД, "Самел 90" АД и други.

Портфолио

Тема Продължителност Цена
ISO 9001:2015 - Развитие на изискванията към системите за управление на качеството в новата версия – коментар и практически насоки за внедряване 1 ден - 8 учебни часа 150.00
Вътрешен Одит на Системи за управление (качество, околна среда и ЗБУТ) - теория и практика 3 дни 360.00
Задължителни и доброволни стандарти и сертификати в бизнеса и търговията - Практически курс 1 ден, 9.00 - 17.00 ч. - 8 учебни часа 180.00
Изисквания към продуктите и услугите, доставяни чрез процедурите по Закона за обществените поръчки (ЗОП) - (Източници на информация за определяне на техническите спецификации, видове и форма на доказателствата за тяхното изпълнение) 1 ден, 9.00 - 17.00 ч. - 8 учебни часа 216.00
Как да кандидатстваме по ОП Конкурентноспособност - Възможности, ред за кандидатстване и изисквания за успешно финансиране (практически курс) 1 ден, 9.00 - 17.00 ч. - 8 учебни часа 180.00
Консултативен ден 1 - Практическа оценка на съответствието на продуктите с изискванията за безопасност и Маркировка СЕ (строителни продукти, асансьори и въжени линии) 1 ден 180.00
Консултативен ден 2 - Практическа оценка на съответствието на продуктите с изискванията за безопасност и Маркировка СЕ (машини, електро- и радиосъоръжения, крайни далекосъобщителни устройства) 1 ден 180.00
Консултативен ден 3 - Практическа оценка на съответствието на продуктите с изискванията за безопасност и Маркировка СЕ (котли за гореща вода, обикновени съдове под налягане и съоръжения под налягане) 1 ден 180.00
Маркировка CE за медицински изделия - изисквания и процедура за постигане на съответствие за продажба в България и ЕС 2 дни 350.00
Маркировка СЕ - Подготовка на техническо досие, оценка на съответствието, декларация за съответствие 1 ден, 9.00 - 17.00 ч. - 8 учебни часа 216.00
Маркировка “СЕ” - осигуряване на „свободно движение на продуктите“ на националния и европейския пазар 1 ден, 9.00 - 17.00 ч. - 8 учебни часа 200.00
Новият AQAP 2110 от 2016 - Внедряване, управление и развитие на системи за управление на качеството в съответствие с новите изисквания 2 дни 290.00
Онлайн-на живо - Маркировка “СЕ” - осигуряване на „свободно движение на продуктите“ на националния и европейския пазар 1 ДЕН 180.00
Онлайн-на живо - Новият AQAP 2110 от 2016 - Внедряване, управление и развитие на системи за управление на качеството в съответствие с новите изисквания 2 дни 200.00
Онлайн-на живо - Практически одит на ISO системи за управление (по методика ISO 19011:2011 и изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001: ISO/IEC 27001:2013, ISO 13485:2016, AQAP 2110:2016 и други стандарти) 2 дни 200.00
Практически одит на ISO системи за управление (по методика ISO 19011:2011 и изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001: ISO/IEC 27001:2013, ISO 13485:2016, AQAP 2110:2016 и други стандарти за системи за управление) 2 дни 290.00
ПРАКТИЧЕСКО ОЦЕНЯВАНЕ И ИЗБОР НА ДОСТАВЧИЦИ. ОДИТ ОТ ВТОРА СТРАНА 2 дни 300.00
Практическо оценяване и избор на доставчици. Одит от “Втора страна” 1 ден, 9.00 - 17.00 ч. - 8 учебни часа 180.00
Практическо приложение на изискванията към системите за управление на качеството по изискванията на ISO 9001 2 дни, 1 ден, 9.00 - 17.00 ч. - 16 учебни часа 300.00
Теория и Практика на Одита на Системи за управление по насоките на ISO 19011:2011 3 дни, 9.00 - 17.00 ч. - 24 учебни часа 360.00


Предстоящи обучения

Дата Тема Цена Запитване


1,3 милиарда лева за 40 процедури идват по еврофондове през 2018-а


През следващата година по програмите, съфинансирани чрез фондовете на ЕС, ще бъдат обявени повече от 40 процедури за набиране на проектни предложения на обща стойност над 1,3 млрд. лева

На заседание на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС към Министерския съвет бяха приети индикативните годишни работни планове на програмите за 2018 г., съобщават от пресслужбата на правителството.

Договорените средства по оперативните програми и Програмата за морско дело и рибарство към края на октомври тази година възлизат на малко над 8 млрд. лева или близо 46% от общия бюджет. До бенефициентите са достигнали съответно малко над 14% от бюджетите на програмите или близо 2,5 млрд. лева. По Програмата за развитие на селските райони са били сключени договори за над 1,7 млрд. лева или около 30,4% от средствата за селскостопански проекти до края на програмния период. До момента по тях са разплатени над 800 млн. лева към бенефициентите.

„България приключи отчитането на физическото и финансовото изпълнение на програмите от първия за страната програмен период 2007-2013 г. и отчита над 95% изпълнение на финансовата рамка", заяви вицепремиерът Томислав Дончев, който е председател на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС.

По думите му, веднага след края на Председателството, в средата на 2018 г., стартира подготовката за следващия програмен период, като още отсега трябва да бъде засилен капацитетът за правене на секторни политики при спазване на основен принцип за допълняемост на инвестициите, така че фондовете да допълват, а не да заместват националните инвестиции.