Ангелина Микова, доц. д-р

Ангелина Микова, доц. д-р Експерт в Селскостопанска академия - Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров". Консултант и преподавател по Системи за управление на безопасността на храните - СУБХ.

Портфолио

Тема Продължителност Цена
HACCP - Практическо прилагане на задължителните изисквания за безопасност на храните 1 ден, 9.00 - 17.00 ч. - 8 учебни часа 180.00
Одит по НАССР 2 дни, 9.00 - 17.00 ч. - 16 учебни часа 270.00


Предстоящи обучения

Дата Тема Цена Запитване
28-10-2016
28-10-2016
HACCP - Практическо прилагане на задължителните изисквания за безопасност на храните 180.00 лв. HACCP - Практическо прилагане на задължителните изисквания за безопасност на храните