Ваня Дончева - HR специалист и психолог

Ваня Дончева - HR специалист и психологВаня притежава магистърски степени по Трудова и организационна психология към СУ „Св. Климент Охридски” и Управление на Човешките ресурси към УНСС.

Започва своята практика в сферата на Организационното консултиране и Управлението на човешките ресурси от края на 2007г. като част от мултинационална компания. Междувременно стартира практиката си като Лектор и Треньор в областти свързани с управление на стрес, развитие на комуникационни умения и емоционалната интелигентност, както и баланс работа/личен живот. Участвала е в изследвания за установяване на равнището на стрес и определяне на подходи за неговото минимизиране.

Портфолио

Тема Продължителност Цена
Стрес Контрол – курс за овладяване и управление на стреса в лична и професионална среда 1 ден, 9.00 - 17.00 ч. - 8 учебни часа 150.00
УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО - тренинг за лична ефективност 1 ден - 8 учебни часа 150.00


Предстоящи обучения

Дата Тема Цена Запитване