Ваня Дончева - HR специалист и психолог

Ваня Дончева - HR специалист и психологВаня притежава магистърски степени по Трудова и организационна психология към СУ „Св. Климент Охридски” и Управление на Човешките ресурси към УНСС.

Започва своята практика в сферата на Организационното консултиране и Управлението на човешките ресурси от края на 2007г. като част от мултинационална компания. Междувременно стартира практиката си като Лектор и Треньор в областти свързани с управление на стрес, развитие на комуникационни умения и емоционалната интелигентност, както и баланс работа/личен живот. Участвала е в изследвания за установяване на равнището на стрес и определяне на подходи за неговото минимизиране.

Портфолио

Тема Продължителност Цена
Стрес Контрол – курс за овладяване и управление на стреса в лична и професионална среда 1 ден, 9.00 - 17.00 ч. - 8 учебни часа 150.00
УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО - тренинг за лична ефективност 1 ден - 8 учебни часа 150.00


Предстоящи обучения

Дата Тема Цена Запитване


1,3 милиарда лева за 40 процедури идват по еврофондове през 2018-а


През следващата година по програмите, съфинансирани чрез фондовете на ЕС, ще бъдат обявени повече от 40 процедури за набиране на проектни предложения на обща стойност над 1,3 млрд. лева

На заседание на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС към Министерския съвет бяха приети индикативните годишни работни планове на програмите за 2018 г., съобщават от пресслужбата на правителството.

Договорените средства по оперативните програми и Програмата за морско дело и рибарство към края на октомври тази година възлизат на малко над 8 млрд. лева или близо 46% от общия бюджет. До бенефициентите са достигнали съответно малко над 14% от бюджетите на програмите или близо 2,5 млрд. лева. По Програмата за развитие на селските райони са били сключени договори за над 1,7 млрд. лева или около 30,4% от средствата за селскостопански проекти до края на програмния период. До момента по тях са разплатени над 800 млн. лева към бенефициентите.

„България приключи отчитането на физическото и финансовото изпълнение на програмите от първия за страната програмен период 2007-2013 г. и отчита над 95% изпълнение на финансовата рамка", заяви вицепремиерът Томислав Дончев, който е председател на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС.

По думите му, веднага след края на Председателството, в средата на 2018 г., стартира подготовката за следващия програмен период, като още отсега трябва да бъде засилен капацитетът за правене на секторни политики при спазване на основен принцип за допълняемост на инвестициите, така че фондовете да допълват, а не да заместват националните инвестиции.