доц. д-р Виолета Касърова

доц. д-р Виолета КасъроваДоц. Виолета Касърова е дългогодишен практик и правоспособен оценител на търговски дружества и вземания, недвижими имоти, финансови активи и финансови институции. Вещо лице на Агенцията по вписванията. Член на Управителния съвет на Камарата на независимите оценители в България. Практикуващ управленски консултант. Доцент Касърова е преподавател по финансов анализ, оценка и управление на стойността в НБУ, УАСГ, Международен банков институт. Притежава научна степен „доктор по икономика“ и научно звание „доцент“ на ВАК. Има редица публикации и разработки по анализ и диагностика на финансовото състояние на публични и непублични компании, управление на стойността и оценка на бизнеса. Автор на учебника „Финансов анализ“ (2013, изд. НБУ) и на сборника „Практикум по бизнес оценяване“ (2005, изд. НБУ).

Портфолио

Тема Продължителност Цена
ПРАКТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ + авторска книга 1 ден, 9.00 - 17.00 ч. - 8 учебни часа 200.00


Предстоящи обучения

Дата Тема Цена Запитване


1,3 милиарда лева за 40 процедури идват по еврофондове през 2018-а


През следващата година по програмите, съфинансирани чрез фондовете на ЕС, ще бъдат обявени повече от 40 процедури за набиране на проектни предложения на обща стойност над 1,3 млрд. лева

На заседание на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС към Министерския съвет бяха приети индикативните годишни работни планове на програмите за 2018 г., съобщават от пресслужбата на правителството.

Договорените средства по оперативните програми и Програмата за морско дело и рибарство към края на октомври тази година възлизат на малко над 8 млрд. лева или близо 46% от общия бюджет. До бенефициентите са достигнали съответно малко над 14% от бюджетите на програмите или близо 2,5 млрд. лева. По Програмата за развитие на селските райони са били сключени договори за над 1,7 млрд. лева или около 30,4% от средствата за селскостопански проекти до края на програмния период. До момента по тях са разплатени над 800 млн. лева към бенефициентите.

„България приключи отчитането на физическото и финансовото изпълнение на програмите от първия за страната програмен период 2007-2013 г. и отчита над 95% изпълнение на финансовата рамка", заяви вицепремиерът Томислав Дончев, който е председател на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС.

По думите му, веднага след края на Председателството, в средата на 2018 г., стартира подготовката за следващия програмен период, като още отсега трябва да бъде засилен капацитетът за правене на секторни политики при спазване на основен принцип за допълняемост на инвестициите, така че фондовете да допълват, а не да заместват националните инвестиции.