доц. д-р Виолета Касърова

Доц. Виолета Касърова е дългогодишен практик и правоспособен оценител на търговски дружества и вземания, недвижими имоти, финансови активи и финансови институции. Вещо лице на Агенцията по вписванията. Член на Управителния съвет на Камарата на независимите оценители в България. Практикуващ управленски консултант. Доцент Касърова е преподавател по финансов анализ, оценка и управление на стойността в НБУ, УАСГ, Международен банков институт. Притежава научна степен „доктор по икономика“ и научно звание „доцент“ на ВАК. Има редица публикации и разработки по анализ и диагностика на финансовото състояние на публични и непублични компании, управление на стойността и оценка на бизнеса. Автор на учебника „Финансов анализ“ (2013, изд. НБУ) и на сборника „Практикум по бизнес оценяване“ (2005, изд. НБУ).

Портфолио

Тема Продължителност Цена
ПРАКТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ + авторска книга 1 ден, 9.00 - 17.00 ч. - 8 учебни часа 200.00
ПРАКТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ - онлайн участие (видео излъчване - на живо) 1 ден - 8 учебни часа 100.00


Предстоящи обучения

Дата Тема Цена Запитване