Паулина Иванова

Паулина Иванова е водещ специалист в областта на системите за управление и експерт по разработване и внедряване на системи за управление на качеството, информационна сигурност, ИТ услуги, здравословни и безопасни условия на труд, околна среда и др.

Паулина е сертифициран водещ одитор на системи за управление, спрямо ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001:2007 , ISO 50001:2011, ISO/IEC 27001, IT SMS 20000-1.

Портфолио

Тема Продължителност Цена
ISO 14001:2015 - Развитие на изискванията към системите за управление на околната среда в новата версия – коментар и практически насоки за внедряване 1 ден - 8 учебни часа 150.00
ISO 22301:2012 - Системи за управление на непрекъснатостта на дейността 1 ден - 8 учебни часа 150.00
ISO/IEC 20000-1 - Системи за управление на услуги в областта на информационните технологии 1 ден - 8 учебни часа 150.00
ISO/IEC 27001 - Интензивен курс за специалисти и одитори на Системи за управление на сигурността информацията 1 ден - 8 учебни часа 150.00
OHSAS 18001:2007 - Интензивен курс за специалисти и одитори на Системи за управление на здравето и безопасността при работа 1 ден - 8 учебни часа 150.00


Предстоящи обучения

Дата Тема Цена Запитване