Грета Антонова, експерт Еврофинансиране

Грета Антонова, експерт ЕврофинансиранеГрета Антонова има дългогодишен професионален опит в реализацията на европейски и международни програми за финансиране като оцените и експерт. От 1998 г. до днес От 1998 работи по проекти и програми на ЕК (Европейската комисия), ПРООН (Програма на ООН за развитие) и др. международни организации. Участва пряко в управлението на програми и проекти за финансиране на структурните реформи, изграждане на капацитет и развитие на частния сектор и публичната администрация, професионално обучение и др., като осъществява организиране и контрол на административното и техническо изпълнение, включително финансов мениджмънт, участва в оценителни комисии, извършва оценка на изпълнението. Има успешен опит в разработването и изпълнението на проектни предложения за финансиране по предприсъединителните програми (ФАР), Европейските структурни фондове и други донорски програми.

Портфолио

Тема Продължителност Цена
Еврофинансиране 2018 – Как да разработим проект, достоен за финансиране 1 ден, 9.00 - 17.00 ч. - 8 учебни часа 180.00
Онлайн-на живо - Еврофинансиране 2018 – Как да разработим проект, достоен за финансиране 1 ден - 8 учебни часа 150.00


Предстоящи обучения

Дата Тема Цена Запитване
15-12-2017
15-12-2017
Онлайн-на живо - Еврофинансиране 2018 – Как да разработим проект, достоен за финансиране 150.00 лв.
- 10.0 %
Онлайн-на живо - Еврофинансиране 2018 – Как да разработим проект, достоен за финансиране
15-12-2017
15-12-2017
Еврофинансиране 2018 – Как да разработим проект, достоен за финансиране 180.00 лв.
- 10.0 %
Еврофинансиране 2018 – Как да разработим проект, достоен за финансиране