Грета Антонова, експерт по управление на Европейски програми и проекти

Грета Антонова, експерт по управление на Европейски програми и проектиГрета Антонова има дългогодишен професионален опит в реализацията на европейски и международни програми за финансиране като оцените и експерт. От 1998 г. до днес От 1998 работи по проекти и програми на ЕК (Европейската комисия), ПРООН (Програма на ООН за развитие) и др. международни организации. Участва пряко в управлението на програми и проекти за финансиране на структурните реформи, изграждане на капацитет и развитие на частния сектор и публичната администрация, професионално обучение и др., като осъществява организиране и контрол на административното и техническо изпълнение, включително финансов мениджмънт, участва в оценителни комисии, извършва оценка на изпълнението. Има успешен опит в разработването и изпълнението на проектни предложения за финансиране по предприсъединителните програми (ФАР), Европейските структурни фондове и други донорски програми.

Портфолио

Тема Продължителност Цена
ЕВРО ФОНДОВЕ 2014 - 2020 - Разработка на печеливши проекти + пакет финансирани евро проекти - онлайн участие (видео излъчване - на живо) + ПАКЕТ СПЕЧЕЛИЛИ ФИНАНСИРАНЕ ЕВРО ПРОЕКТИ 1 ден - 8 учебни часа 100.00
ЕВРО ФОНДОВЕ 2014 - 2020 - Разработка на печеливши проекти + СПЕЧЕЛИЛИ ФИНАНСИРАНЕ ЕВРО ПРОЕКТИ 1 ден, 9.00 - 17.00 ч. - 8 учебни часа 140.00
ПРСР 2014-2020 - Как да кандидатстваме за успешно финансиране 1 ден 140.00
ПРСР 2014-2020 - Как да кандидатстваме за успешно финансиране - онлайн участие (видео излъчване - на живо) 1 ден - 8 учебни часа 100.00


Предстоящи обучения

Дата Тема Цена Запитване