Арсения Иванова

Арсения ИвановаКазвам се Арсения Иванова. По професия съм актриса. Завърших НАТФИЗ „Кр. Сарафов” през 1995 г. в класа на проф. Е. Баева. Бях актриса в Драматичен театър „К. Величков” – Пазарджик и Младежки театър Н. Бинев”- София. От 1998 г. се ...

Ваня Дончева - HR специалист и психолог

Ваня Дончева - HR специалист и психологВаня притежава магистърски степени по Трудова и организационна психология към СУ „Св. Климент Охридски” и Управление на Човешките ресурси към УНСС.

Започва своята практика в сферата на Организационното консултиране и Управлението на човешките ресурси от края на 2007г. като ...

Грета Антонова, експерт Еврофинансиране

Грета Антонова, експерт ЕврофинансиранеГрета Антонова има дългогодишен професионален опит в реализацията на европейски и международни програми за финансиране като оцените и експерт. От 1998 г. до днес От 1998 работи по проекти и програми на ЕК (Европейската комисия), ПРООН (Програма на ООН за ...

доц. д-р Ангелина Микова

доц. д-р Ангелина МиковаЕксперт в Селскостопанска академия - Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров". Консултант и преподавател по Системи за управление на безопасността на храните - СУБХ.

доц. д-р Виолета Касърова

доц. д-р Виолета КасъроваДоц. Виолета Касърова е дългогодишен практик и правоспособен оценител на търговски дружества и вземания, недвижими имоти, финансови активи и финансови институции. Вещо лице на Агенцията по вписванията. Член на Управителния съвет на Камарата на независимите оценители в България. Практикуващ управленски ...

инж. ик. Емил Петров

инж. ик. Емил ПетровКонсултант, одитор и лектор - Системи за управление управление по международни стандарти, одитор от 1996 година, опит (1990 година) в областта на продуктовата сертификация, включително специална продукция. Богат опит в подготовката, изпитването и доказването на съответствието на продукти с изисквания ...

1,3 милиарда лева за 40 процедури идват по еврофондове през 2018-а


През следващата година по програмите, съфинансирани чрез фондовете на ЕС, ще бъдат обявени повече от 40 процедури за набиране на проектни предложения на обща стойност над 1,3 млрд. лева

На заседание на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС към Министерския съвет бяха приети индикативните годишни работни планове на програмите за 2018 г., съобщават от пресслужбата на правителството.

Договорените средства по оперативните програми и Програмата за морско дело и рибарство към края на октомври тази година възлизат на малко над 8 млрд. лева или близо 46% от общия бюджет. До бенефициентите са достигнали съответно малко над 14% от бюджетите на програмите или близо 2,5 млрд. лева. По Програмата за развитие на селските райони са били сключени договори за над 1,7 млрд. лева или около 30,4% от средствата за селскостопански проекти до края на програмния период. До момента по тях са разплатени над 800 млн. лева към бенефициентите.

„България приключи отчитането на физическото и финансовото изпълнение на програмите от първия за страната програмен период 2007-2013 г. и отчита над 95% изпълнение на финансовата рамка", заяви вицепремиерът Томислав Дончев, който е председател на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС.

По думите му, веднага след края на Председателството, в средата на 2018 г., стартира подготовката за следващия програмен период, като още отсега трябва да бъде засилен капацитетът за правене на секторни политики при спазване на основен принцип за допълняемост на инвестициите, така че фондовете да допълват, а не да заместват националните инвестиции.