Задължителни и доброволни стандарти и сертификати в бизнеса и търговията - Практически курс

В реалната практика се наблюдават различни интерпретации на документи за доказване на съответствие, често пъти погрешно съставени. Те показват на клиентите как доставчикът (търговецът или производителят) разбират и се отнасят към доказателствата за съответствието на предлаганите от тях продукти и услуги. В рамките на съвременния пазар се наблюдават документи, които явно показват пред клиента некомпетентност на издателя им, а от там и недоверие към него.

ПРСР (2014-2020) - Проект на индикативна годишна работна програма за 2018 г.

Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна програма за 2018 г. на ПРСР (2014-2020г.).

Бележки и коментари по проекта могат да бъдат изпращани на следния електронен адрес: rdd@mzh.government.bg

 

Документа може да изтеглите тук: http://www.eufunds.bg/novini/item/17344-2018

Нямате време да ни посетите? Гледайте ни онлайн - на живо или на запис!

Поради високия интерес към онлайн обученията ни, вече може да гледате всички събития от компютър или мобилно устройство - директно във Вашия браузър и без допълнителни инсталации. Всеки онлайн участник получава сертификат и учебни материали!