Политика за поверителност

Каква информация събираме?
БГ Серт - Трейнинг Център София събира доброволно предоставени данни от своите клиенти. При потвърдено съгласие Вие можете да получавате от нас информация за услуги и промоции по email. Информацията, която събираме чрез регистрацията в този сайт, съдържа Вашето име, длъжност, инфрмация за контакт - телефон, email, информация за компанията в която работите.

Ние събираме обща информация за вас и за това как използвате сайта ни всеки път, когато го посетите. Например като това от коя страница влизате и излизате от сайта, статистики за трафика, посещения на страници, оперативна система и тип на броузъра. Също така, когато посетителите търсят страници от сайта ни, нашите сървъри автоматично записват IP адресите им. IP адресът е номер, зададен автоматично на вашия компютър, когато сърфирате из мрежата.

Тази обща информация не ви определя като индивид и не се използва за външна употреба. Ние имаме право на събираме, съхраняваме, публикуваме, докладваме, продаваме или разкриваме и използваме всякаква обща информация, ако тази информация не ви идентифицира като личност. Когато споделяме тази информация с други компании, нито един посетител няма да бъде проследен и обезпокоен. Ако по някакъв начин обща информация ви идентифицира като личност, ние ще я третираме като лични данни.

Защо събираме тази информация?
Информацията, която ни предоставяте при регистрация в тази интернет страница се използва за осигуряване на Вашата резервациия и участие в наши събития, както и за маркетингов анализ с цел по-доброто разбиране на Вашите нужди и подобряване на функционалността на този сайт. Ние желаем да открием какво търсите и желаете в областта на обучението, за да предложим най-адекватните услуги и промоции в съответствие с Вашите интереси. Периодично можем да публикуваме анкети в които доброволно да вземете участвие и да ни предоставите друга маркетингова информация.

Предоставяме ли инфорация на трети страни?
Ние не продаваме подадените от Вас данни на трети лица. Информацията може да бъде предоставена на оторизираните да получават тези данни органи в България само при породено от закон или друг нормативен акт задължение към нас да я предоставим.

Как научавате за промени в нашата политика на поверителност?
Всяка промяна в политиката на поверителност се публикува своевременно на тази интернет страница. Моля, проверявайте периодично Политиката за поверителност.

Какво са "cookies" („бисквитки") и защо ги използваме?

"Cookies" са начин за запазване на малко количество информация за посетителите в нашата интернет страница. Ние използваме "cookies" за да запазим потребителското име и какви обучения търсите. Така се осигурява по-лесен достъп и ползване на сайта. Ако Вашият компютър се ползва от други хора, препоръчваме да не активирайте функция "Запомни" от кутията за въвеждане на входни данни. Всички "Cookies" от нашия и други сайтове могат да бъдат изтрити от Вашия браузър. За целта можете да използвате меню "Инструменти" „Изчистване на историята".1,3 милиарда лева за 40 процедури идват по еврофондове през 2018-а


През следващата година по програмите, съфинансирани чрез фондовете на ЕС, ще бъдат обявени повече от 40 процедури за набиране на проектни предложения на обща стойност над 1,3 млрд. лева

На заседание на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС към Министерския съвет бяха приети индикативните годишни работни планове на програмите за 2018 г., съобщават от пресслужбата на правителството.

Договорените средства по оперативните програми и Програмата за морско дело и рибарство към края на октомври тази година възлизат на малко над 8 млрд. лева или близо 46% от общия бюджет. До бенефициентите са достигнали съответно малко над 14% от бюджетите на програмите или близо 2,5 млрд. лева. По Програмата за развитие на селските райони са били сключени договори за над 1,7 млрд. лева или около 30,4% от средствата за селскостопански проекти до края на програмния период. До момента по тях са разплатени над 800 млн. лева към бенефициентите.

„България приключи отчитането на физическото и финансовото изпълнение на програмите от първия за страната програмен период 2007-2013 г. и отчита над 95% изпълнение на финансовата рамка", заяви вицепремиерът Томислав Дончев, който е председател на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС.

По думите му, веднага след края на Председателството, в средата на 2018 г., стартира подготовката за следващия програмен период, като още отсега трябва да бъде засилен капацитетът за правене на секторни политики при спазване на основен принцип за допълняемост на инвестициите, така че фондовете да допълват, а не да заместват националните инвестиции.