Политика за поверителност

Каква информация събираме?
БГ Серт - Трейнинг Център София събира доброволно предоставени данни от своите клиенти. При потвърдено съгласие Вие можете да получавате от нас информация за услуги и промоции по email. Информацията, която събираме чрез регистрацията в този сайт, съдържа Вашето име, длъжност, инфрмация за контакт - телефон, email, информация за компанията в която работите.

Ние събираме обща информация за вас и за това как използвате сайта ни всеки път, когато го посетите. Например като това от коя страница влизате и излизате от сайта, статистики за трафика, посещения на страници, оперативна система и тип на броузъра. Също така, когато посетителите търсят страници от сайта ни, нашите сървъри автоматично записват IP адресите им. IP адресът е номер, зададен автоматично на вашия компютър, когато сърфирате из мрежата.

Тази обща информация не ви определя като индивид и не се използва за външна употреба. Ние имаме право на събираме, съхраняваме, публикуваме, докладваме, продаваме или разкриваме и използваме всякаква обща информация, ако тази информация не ви идентифицира като личност. Когато споделяме тази информация с други компании, нито един посетител няма да бъде проследен и обезпокоен. Ако по някакъв начин обща информация ви идентифицира като личност, ние ще я третираме като лични данни.

Защо събираме тази информация?
Информацията, която ни предоставяте при регистрация в тази интернет страница се използва за осигуряване на Вашата резервациия и участие в наши събития, както и за маркетингов анализ с цел по-доброто разбиране на Вашите нужди и подобряване на функционалността на този сайт. Ние желаем да открием какво търсите и желаете в областта на обучението, за да предложим най-адекватните услуги и промоции в съответствие с Вашите интереси. Периодично можем да публикуваме анкети в които доброволно да вземете участвие и да ни предоставите друга маркетингова информация.

Предоставяме ли инфорация на трети страни?
Ние не продаваме подадените от Вас данни на трети лица. Информацията може да бъде предоставена на оторизираните да получават тези данни органи в България само при породено от закон или друг нормативен акт задължение към нас да я предоставим.

Как научавате за промени в нашата политика на поверителност?
Всяка промяна в политиката на поверителност се публикува своевременно на тази интернет страница. Моля, проверявайте периодично Политиката за поверителност.

Какво са "cookies" („бисквитки") и защо ги използваме?

"Cookies" са начин за запазване на малко количество информация за посетителите в нашата интернет страница. Ние използваме "cookies" за да запазим потребителското име и какви обучения търсите. Така се осигурява по-лесен достъп и ползване на сайта. Ако Вашият компютър се ползва от други хора, препоръчваме да не активирайте функция "Запомни" от кутията за въвеждане на входни данни. Всички "Cookies" от нашия и други сайтове могат да бъдат изтрити от Вашия браузър. За целта можете да използвате меню "Инструменти" „Изчистване на историята".