Търговски условия

Общи условия
Използването на сайта от вас показва, че приемате тези условия. Ние имаме право периодично да променяме условията, така че проверявайте от време на време, тъй като продължителната ви употреба на сайта показва, че приемате тези промени. Ако имате някакви коментари или въпроси, или има нещо, което не разбирате, моля свържете се с нас.

Плащане

Таксата за събитията е необходимо да бъде преведена по банков път в 3-дневен срок от резерацията и най-късно в деня, предхождащ началната дата на събитието. БГ Серт Трейнинг Център - София има право да предостави резервирано място на друг участник, ако таксата не е преведена в посочения срок.

Цени
Публикуваните цени на този сайт и на нашите брошури са без включен ДДС. Те са актуални за посочен период или ако не е посочен такъв е възможно да бъдат актуализирани.

Отмяна на резервация
Отмяна на резервация за участие е необходимо да бъде изпратена до 5 работни дни преди началото на събитието на тел.: 02/ 4032404 или имейл office@bgcert-training.com.

Пренасочване за друга дата
При невъзможност за явяване на участник, заплатил такса, той запазва правото си да вземе участие в обучение по същата или друга тема в съответствие със заплатената от него такса. При съгласуване участникът може да посети друго събитие с приспадане от таксата за участие при разлика в цената.

За други въпроси можете да ни се обадите на 02/ 4032404 или ни пишете на Имейл: office@bgcert-training.com1,3 милиарда лева за 40 процедури идват по еврофондове през 2018-а


През следващата година по програмите, съфинансирани чрез фондовете на ЕС, ще бъдат обявени повече от 40 процедури за набиране на проектни предложения на обща стойност над 1,3 млрд. лева

На заседание на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС към Министерския съвет бяха приети индикативните годишни работни планове на програмите за 2018 г., съобщават от пресслужбата на правителството.

Договорените средства по оперативните програми и Програмата за морско дело и рибарство към края на октомври тази година възлизат на малко над 8 млрд. лева или близо 46% от общия бюджет. До бенефициентите са достигнали съответно малко над 14% от бюджетите на програмите или близо 2,5 млрд. лева. По Програмата за развитие на селските райони са били сключени договори за над 1,7 млрд. лева или около 30,4% от средствата за селскостопански проекти до края на програмния период. До момента по тях са разплатени над 800 млн. лева към бенефициентите.

„България приключи отчитането на физическото и финансовото изпълнение на програмите от първия за страната програмен период 2007-2013 г. и отчита над 95% изпълнение на финансовата рамка", заяви вицепремиерът Томислав Дончев, който е председател на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС.

По думите му, веднага след края на Председателството, в средата на 2018 г., стартира подготовката за следващия програмен период, като още отсега трябва да бъде засилен капацитетът за правене на секторни политики при спазване на основен принцип за допълняемост на инвестициите, така че фондовете да допълват, а не да заместват националните инвестиции.