Търговски условия

Общи условия
Използването на сайта от вас показва, че приемате тези условия. Ние имаме право периодично да променяме условията, така че проверявайте от време на време, тъй като продължителната ви употреба на сайта показва, че приемате тези промени. Ако имате някакви коментари или въпроси, или има нещо, което не разбирате, моля свържете се с нас.

Плащане

Таксата за събитията е необходимо да бъде преведена по банков път в 3-дневен срок от резерацията и най-късно в деня, предхождащ началната дата на събитието. БГ Серт Трейнинг Център - София има право да предостави резервирано място на друг участник, ако таксата не е преведена в посочения срок.

Цени
Публикуваните цени на този сайт и на нашите брошури са без включен ДДС. Те са актуални за посочен период или ако не е посочен такъв е възможно да бъдат актуализирани.

Отмяна на резервация
Отмяна на резервация за участие е необходимо да бъде изпратена до 5 работни дни преди началото на събитието на тел.: 02/ 4032404 или имейл office@bgcert-training.com.

Пренасочване за друга дата
При невъзможност за явяване на участник, заплатил такса, той запазва правото си да вземе участие в обучение по същата или друга тема в съответствие със заплатената от него такса. При съгласуване участникът може да посети друго събитие с приспадане от таксата за участие при разлика в цената.

За други въпроси можете да ни се обадите на 02/ 4032404 или ни пишете на Имейл: office@bgcert-training.com